Fazer är både en väletablerad aktör med garanterat hög kvalitet och en innovatör som skapar nya produkter och koncept inom konfektyrbranschen. Fazer är det ledande konfektyrföretaget i Finland och har en stark närvaro i Sverige, Ryssland och Baltikum. Fazers produkter säljs i över 40 länder och tillverkas på företagets fabriker i Finland. Den höga kvaliteten på produkterna garanteras av bästa möjliga råvaror och recept, tillverkningsprocesser i världsklass och skickliga medarbetare.

Fazer Konfektyr hade ett starkt år 2015. Försäljningen gick delvis ned inom sockerkonfektyr, men affärsområdets resultat för choklad var gott. I Sverige och Ryssland uppnådde Fazer Konfektyr den högsta omsättningen genom tiderna, mätt i lokal valuta. 

Konfektyrmarknaden i Finland visar en fortsatt svagt nedåtgående trend, på grund av att konsumenterna besöker butiken mer sällan och generellt spenderar mindre pengar. Detta påverkar Fazer Konfektyrs kunder inom detaljhandeln och bidrar till utmaningar i marknadsläget. 

Fazer gjorde trots detta goda framsteg inom kategorin choklad under året och lanserat en rad eftertraktade nyheter och kampanjer, till exempel chokladkakan Karl Fazer Popcorn, Iso-Pätkis och Kismet-varianterna. Resultaten stöddes av ett fokuserat arbete inom hela affärsområdet, där kategorin fick stöd av både marknadsföring och försäljning. 

Strategisk finslipning 

Affärsområdets viktigaste strategiska utveckling 2015 gällde produktportföljen. I början av året gjordes en färdplan för marknadsföring och försäljning, vilket gav Fazer Konfektyr möjlighet att koncentrera sig på områden med störst tillväxtpotential. 

Sockerkonfektyr, twistad konfekt och chokladkakor har lyfts som viktiga områden, och framgångar inom det sistnämnda området visar redan värdet av det strategiska målet. Fazer Konfektyr planerar också att utnyttja de växande möjligheterna inom snacks. 

Affärsområdets organisation har också genomgått strategisk utveckling. Digital marknadsföring och förpackning är två kompetensområden som fått särskilt fokus. 

Lanseringen av Fazer Konfektyrs nya lakritsprodukteunder 2015 kan ses som ett riktmärke för hur viktiga båda dessa faktorer är. Den visar tydligt hur viktigt det är med en framgångsrik förpackningsdesign, då konsumenterna uttryckte sin entusiasm över både produkten och den snygga förpackningen i sociala medier. 

Fazer Konfektyr kommer också att bredda och stärka sitt fotfäste på marknaderna i Norden. Målet är att bli handelns förstahandsval genom att skapa en gemensam vision med de viktigaste strategiska partnerna inom detaljhandelnDet kommer ske i form av front-end-utveckling, genom att utnyttja kunskapen om köparna för att skapa ömsesidigt mervärde på ett mer effektivt sätt. 

Slutligen ska affärsområdet skapa ytterligare effektivitet i leveranskedjan.  

‘Fazer for Better Cocoa 

År 2015 tog Fazer viktiga steg för att lyfta fram sin syn på hållbara inköp av råvaror som exempelvis kakao. Kakao är en viktig råvara för Fazer och företaget har förbundit sig att förbättra villkoren på kakaoodlingarna och i de samhällen som odlar kakao.  

Enligt Fazers kakaostrategi ska all kakao som Fazer använder vara spårbar och uppfylla kriterierna för ansvarsfull produktion innan utgången av 2017. År 2015 köptes 72 procent av all Fazers kakao via direkta hållbarhetsprogram eller certifieringssystem. Fazer stöder certifierad kakaoproduktion genom att köpa kakao genom alla certifieringssystem: UTZ, Rainforest Alliance och Fairtrade Sourcing Program. Företaget förespråkar också ansvarsfulla inköp i allt sitt samröre med den stora majoritet av kakaoodlarna (cirka 80 procent) som inte hör till dessa system, genom direktinköpsprogram som Source Trust i Nigeria och Producer Plus i Ecuador. 

Fokus viktigt 

Fazer Konfektyr har det mest betrodda varumärket i Finland, produkter av högsta kvalitet, ett antal referenssmaker och en säljstyrka som toppade kundnöjdhetsundersökningar 2015. Affärsområdets positiva resultat inom kategorin choklad är ett bevis på att koncentrerade satsningar kan leda till en riktig framgångssaga 

Rolf Ladau, VD för Fazer Konfektyr, är mycket nöjd med organisationens prestationer. ”Med tanke på den starka kompetens vi besitter har vi alla möjligheter att säkerställa fortsatt framgång, när vi fokuserar på att vara främst i utvalda segment.”