Fazer skapar välstånd för företaget och samhället.

Mål:

 • Säkerställa en lönsam verksamhet och tillväxt
 • Hantera frågor som påverkar Fazers anseende
 • Följa Fazers etiska principer i all affärsverksamhet
 • Säkerställa och öka varumärkets värde
 • Skapa mervärde för intressegrupperna

Prestationer 2015

 • Fazers anseende var på en utmärkt eller god nivå iFinland, Sverige och Ryssland (Reputation Institutes RepTrak)
 • Det ekonomiska mervärdet var 641 miljoner euro
 • Avkastningen på eget kapital var 4,9 procent, en ökning med 39,2 procent från 2014
 • Betalade 42 miljoner euro i skatter
 • Sysselsatte närmare 15 000 personer
 • Godkände en ny människorättspolicy

Vägen framåt

 • Öka transparensen ytterligare när det gäller Fazers värdekedja samt åtgärder, utmaningar och framtida planer inom företagsansvar
 • Sikta på resurseffektivitet, kostnadsbesparingar och på att hitta nya möjligheter genom cirkulär ekonomi
 • Fortsätta de nuvarande processerna för problem- och riskhantering, säkerställa varumärkesvärdet, integrera företagsansvaret i den dagliga verksamheten och söka nya affärsmöjligheter
 • Genomföra en konsekvensbedömning för de mänskliga rättigheterna år 2016

Länk: Företagsansvar PDF, sidan 12