Fazer är beroende av naturens resurser och använder dem på ett ansvarsfullt sätt.

Mål:

 • Minska klimatpåverkan och öka energieffektiviteten
 • Förebygga avfall och råvarusvinn
 • Hantera och använda vattenresurser på ett ansvarsfullt sätt
 • Stödja hållbara odlingsmetoder och förhindra förlust av biologisk mångfald

Prestationer 2015

 • Minskade energiförbrukningen med 3 procent per producerat ton*
 • Ökade andelen förnybar elektricitet till 80 procent*
 • 93 procent av den totala mängden avfall återvanns eller utnyttjades som energi
 • Specificerade fokusområden för företagsansvar inom Fazer Food Services: minska matsvinnet, öka andelen grönsaker, arbetssäkerhet
 • Fastställde mål för minskat avfall inom Fazer Food Services, Fazer Cafés och bageributikskedjan Gateau Utvecklade en vision för spannmålsinköp för att främja ansvarsfull spannmålsodling
 • Började utveckla riktlinjer mot skogsskövling och identifierade de huvudsakliga råvarorna relaterade till skogsskövling
 • Vann hållbarhetspriset i Pro Carton ECMA 2015 för Fazer Alku-grötarnas förpackning
 • Inledde samarbete med företaget Dropp som tillverkar kolsyrat källvatten till förmån för Östersjön

* Omfattning: Fazers bagerier och konfektyrfabriker, Fazer Mill & Mixes

Vägen framåt

 • Uppdatera Fazers energistrategi under år 2016
 • Fortsätta arbetet för ett hållbart jordbruk och visionen för spannmålsinköp och föra en dialog med de viktigaste intressegrupperna under år 2016
 • Implementera de mål för minskning av matsvinnet som fastställdes år 2015
 • Utveckla en plan för översyn av vattenförbrukningen och -kvaliteten
 • Färdigställa Fazers riktlinjer och initiativ mot skogsskövling under år 2016

Länk: Företagsansvar PDF, sidan 33