Fazer gör det möjligt för konsumenterna att göra medvetna val utifrån kunskap och egna preferenser, vilket skapar balans och välmående.

Mål:

 • Utveckla ett ansvarsfullt produktutbud
 • Kommunicera transparent med konsumenter i frågor som relaterar till hälsa och välmående
 • Delta i studier om mat, hälsa och hållbarhet

Prestationer 2015

 • Ökade andelen grönsaker till 39 procent i Fazer Food Services utbud
 • Lanserade flera produkter som fokuserar på hälsotrender, t.ex. Health Energy-bröd
 • Lanserade en ny marknadsföringspolicy som lägger särskild vikt vid ansvarsfull marknadsföring till minderåriga
 • Startade pilotprojektet "green nudging" för att försiktigt uppmana restauranggästerna att göra gröna och hälsosamma val
 • Gick med i EAT-initiativet för att bättre integrera mat, hälsa och hållbarhet i Fazers verksamhet genom att dra nytta av vetenskaplig forskning och dialogen med intressegrupper
 • Publicerade en undersökning om konsumtion av mörk choklad som en del av en balanserad livsstil Tog initiativ till aktiviteter efter skoltid i samarbete med idrottsorganisationen Valo

Vägen framåt

 • Fortsätta att lansera hälsosammare alternativ i Fazers sortiment
 • Bidra till att hitta lösningar på utmaningarna inom mat och hälsa tillsammans med intressegrupper Ge ut näringsriktlinjer 2016
 • Fokusera på portionsstorlek och att ange energiinnehåll i alla rätter
 • Fortsätta att samarbeta med forskningsinstanser och intressegrupper inom hälsa och välmående i frågor som till exempel surdegskunskap, havre- och fullkornsforskning, hållbart protein, hälsosamma snacks, minskning av socker och ersättande av salt

Länk: Företagsansvar PDF, sidan 16