Fazer agerar ansvarsfullt och skapar rättvisa affärsmöjligheter i hela värdekedjan.

Mål:

 • Ständigt förbättra ansvarsnivån och stärka samarbetet i värdekedjan
 • Förbättra spårbarheten i värdekedjan och säkerställa livsmedelskvaliteten och -säkerheten
 • Kontrollera och minska riskerna förknippade med råvarorna; fastställa mål för råvarukategorier, kontrollera dem och vidta korrigerande åtgärder

Prestationer 2015

 • Ökade andelen ansvarsfullt producerad kakao till 72 procent
 • Köpte de första kakaopartierna genom programmet Fairtrade Cocoa Använde 100 procent RSPO-segregerad palmolja i kexprodukter
 • 67 procent av den fisk som användes i Sverige var MSC-certifierad och 63 procent av den fisk som användes i Finland var grönlistad enligt WWF:s Fiskguide
 • 100 procent inhemsk produktion av färskt rågbröd med finländsk råg
 • Tillhandahöll 64 procent inhemska produkter i Fazers restauranger i Finland, 59 procent i Danmark och 43 procent i Sverige
 • Inkluderade företagsansvar i verktyget för hantering av produktlivscykeln Fazer Konfektyr godkändes i Sedex revision
 • 16 av Fazers produktionsanläggningar är certifierade enligt FSSC 22000

Vägen framåt

 • Ta fram genuint hållbara lösningar på utmaningar i leveranskedjan
 • Fortsätta att arbeta med spårbarhet
 • Utveckla en strategi för kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet för att på bästa sätt nå toppresultat
 • Nå målet att 85 procent av all kakao uppfyller kriterierna för ansvarsfull produktion senast 2016 och 100 procent senast 2017
 • Ta ytterligare steg i enlighet med Fazers åtagande om ansvarsfull palmolja

Länk: Företagsansvar PDF, sidan 28