År 2015 fokuserade vi på att säkerställa vår framtid, stärka våra hemmamarknader och skapa förutsättningar för att utveckla vår internationella tillväxt i vårt arbete med att upprätthålla vår starka position. Fazers investeringar i byggnader, produktionsmaskiner och utrustning uppgick till 60,4 miljoner euro under året. Vi fokuserade på kontinuerlig utveckling av våra medarbetare, varumärken och marknadsföring.

Vi har en god anda i företaget och jag ser exempel på detta varje dag. Det syns även i resultaten av vår medarbetarundersökning 2015, som visade på en mycket positiv utveckling. Svarsprocenten var mycket hög, hela 84,4 procent.  

För att ta tillvara den styrkan har vi introducerat Fazer Behaviours, Fazers förhållningssätt. De definierar vad koncernen förväntar sig av ledning och medarbetare på alla nivåer och hjälper medarbetarna att följa koncernens värderingar och principer, hjälpa sina kollegor samt att ge och ta konstruktiv kritik.  

Världen omkring oss fortsätter att förändras i snabb takt. Det är svårt att veta vad framtiden för med sig, men vi är beredda på förändringar då de kommer. År 2015 var flyktingkrisen i EU en av de mest märkbara utmaningarna. Jag är stolt över att Fazer omedelbart svarade på krisen genom att vidta åtgärder för att hjälpa där vi är verksamma, och göra upp planer för stöd på längre sikt.  

Riskerna relaterade till Ryssland består och sanktionerna samt den försvagade rubeln påverkar oss fortfarande i hög grad. Vår verksamhet i Ryssland har utvecklats väl, mätt i lokal valuta, men vid omräkning till euro syns konsekvenserna. Råvarupriserna i Ryssland eskalerade i slutet av år 2014 och har stannat på hög nivå sedan dess. Den försvagade rubeln har påverkat och kommer fortsättningsvis att påverka Fazer.  

Vi såg dock även positiva förändringar i vår affärsmiljö under 2015. Den finländska regeringen meddelade att de kommer dra tillbaka punktskatten på konfektyr, glass och läskedrycker, vilket skapar en rättvisare marknad och konkurrens.  

Alla våra affärsområden visade resultat 2015. Fazer Bageri utvecklades väl i Sverige och lanserade innovativa och framgångsrika produkter inom nya kategorier i både Sverige och Ryssland. Den finländska bagerimarknaden är utmanande på grund av prispress och ökad import. Fazer Konfektyr hade ett bra år, med framgångar särskilt inom chokladverksamheten. För Fazer Food Services del visade vi vår vilja att göra affärer på en snabbt utvecklande och dynamisk marknad. Vi tog fram en ny lösning för så kallade business parks och vi etablerade oss i sjukvårdssektorn. Fazer Cafés öppnade nya enheter och förbättrade sitt resultat betydligt och Fazer Mill & Mixes havrekvarn arbetar nu för full kapacitet, ett år tidigare än planerat, vilket för mig till ämnet investeringar.  

Att upprätthålla Fazers konkurrenskraft på hemmamarknaden är viktigt för oss, och under de senaste tre åren har vi investerat omkring 100 miljoner euro i Finland. I december 2015 fattade vi beslutet att fördubbla kapaciteten i vår havrekvarn. Under de kommande tre åren planerar vi att investera ytterligare över 100 miljoner euro i Finland för att förstärka vår närvaro på marknaden och vår export och därmed skapa fler jobb 

Fazer investerade också internationellt. År 2015 investerade Fazer totalt över 22 miljoner euro utanför Finland, till exempel i utvidgningen av bageriet i Ogre i Lettland och produktionsköket i Kävlinge i Sverige.  

I september 2016 har det gått 125 år sedan Karl Fazer öppnade sitt fransk-ryska café på Glogatan i Helsingfors, och vi kommer att fira jubileet storstilat. Att minnas hur Fazer föddes som företag kan även ge oss bränsle för vår framtida utveckling. Vår grundares mod och hängivenhet till sin vision inspirerar oss att skapa den framtid vi vill se. Vårt nya besökscenter öppnar under jubileumsåret i Vanda. Det nya centret, som även är en satsning på finländsk design, kommer ge våra besökare en helhetsupplevelse av vårt varumärke och de många historier som det omfattar.  

Under år 2016 och framåt kommer vi fortsätta på den väg vi valt, och fortsätta göra investeringar för att säkerställa vår framtida framgång. Jag vill avsluta med att tacka dig för att du är med oss på denna resa, och även tacka alla vårintressegrupper för deras hårda arbete och stöd. 


Christoph 
Vitzthum 

Koncernchef
 
Fazer-koncernen