Fazer Bageris vision är att vara oemotståndlig för konsumenterna och oersättlig för kunderna. Dessa mål och gedigen insikt om konsumenternas föränderliga preferenser driver utvecklingen av produktportföljen och lägger grunden för lönsam tillväxt inom både befintliga och nya kategorier. Målet är att bli kategoriledare på alla marknader där Fazer Bageri är verksamt. Hälsa och välmående samt hantverksbakat bröd gav inspiration till Fazer Bageris innovationer under 2016.

Under 2016 låg fokus på att skapa en vinnande produktportfölj med ökad resurseffektivitet. Fazer Bageri förbättrade sin marknadsställning i Finland, Ryssland och Estland. I Finland var försäljningsutvecklingen mycket god, och de nya rotfruktsbröden och munkarna sålde särskilt bra. Shop-in-shop-verksamheten fortsatte att uppnå utmärkta resultat. I Sverige påverkades affärsresultaten negativt av  den hårda konkurrensen och de omfattande projekt som genomfördes för att omstrukturera verksamheten. Fazer fortsatte dock att stärka sin ställning inom färskt bröd och företagets totala marknadsandel var fortsatt stabil. I Ryssland påverkade den försvagade rubeln Fazer Bageris resultat, men försäljningsutvecklingen i lokal valuta var god, och särskilt bake-off hade ett fortsatt starkt resultat.

Slår ett slag för hälsosamt bröd

Den stigande trenden inom hälsa och välmående är en möjlighet för Fazer att utveckla produkter som överträffar förväntningarna, inte enbart när det gäller smak, utan även näringsvärde. Nya produktsortiment introduceras och befintliga produkter förbättras och uppgraderas för att erbjuda mer hälsosamma smakupplevelser. Snacks med lång hållbarhet är svaret på två konsumentkrav samtidigt: de ger hälsosam energi i farten eller mellan måltider. Innovativa spannmåls- och växtbaserade produkter möjliggör expansion till närliggande kategorier och ger hälsomedvetna konsumenter välsmakande, naturliga och hälsofrämjande alternativ.

Kombinationen av bröd och vegetabilier har visat sig vara framgångsrik: Fazer Rotfruktsbröd  fick ett internationellt erkännande i Gama Innovation Awards i oktober 2016 där brödet vann Positioning-kategorin som den mest framgångsrika produktlanseringen.

Fazer Rotfruktsbröd lanserades i Sverige 2015 och i Finland 2016. I båda länderna har brödet blivit en av de mest populära produkterna i sitt segment. Brödet lanserades även i Ryssland i november 2016 och försäljningen har varit lovande. I Baltikum kommer konsumenterna att få njuta av Fazer Rotfruktsbröd under 2017.

I september 2016 lanserades i Finland en produktfamilj med bröd som är snälla mot magen. Nästan var femte finländare får problem med magen när de äter bröd, och därmed tillgodoser den nya produktfamiljen ett tydligt konsumentbehov. Även i Ryssland gjordes framgångsrika produktlanseringar: I produktfamiljen Healthy Energy ingår sex hälsofrämjande bröd, och produktfamiljen Burge representerar europeiska smaker inspirerade av Fazers historia.

Mer information om Fazers arbete med att främja hälsa och välmående finns i Fazer­koncernens företagsansvarsöversikt.

Hållbar odling i fokus

Företagsansvaret är integrerat i alla Fazers verksamheter. Inom Fazer Bageri inkluderar det satsningar på att använda inhemskt spannmål och utveckling av hållbara odlingsmetoder genom Fazers spannmålsvision. Fazer Bageri strävar efter att förbättra materialeffektiviteten på alla produktionsanläggningar och i tillverkningen för att minska mängden avfall från produktionsprocesserna.

Fazer Bageri förbättrade arbetssäkerheten under 2016. Frekvensen av olyckor som leder till sjukfrånvaro (LTAF, lost time accident frequency) var 13 procent lägre än tidigare år. Detta var resultatet av hårt arbete, som fortsätter under 2017.

Mer detaljerad information om Fazers hållbarhetsarbete, kampanjer för minskat avfall och säkerhetsutveckling finns i Fazer-koncernens företagsansvarsöversikt 2016.

Hantverksbakat bröd har medvind

Hantverksbakat bröd ökar i popularitet. Det skapar tillväxtmöjligheter och Fazer gör stora investeringar i denna kategori. Förvärvet av hantverksbageriet Leipomo Keisari i Finland  2016 tredubblade antalet Fazerägda bageributiker i Helsingforsområdet och gjorde företaget till marknadsledande inom kategorin. Fazer fortsätter att investera i sina bageributiker och shop-in-shops för att utnyttja premiumbrödtrenden.

Gateau­bageributikerna i Sverige expanderade geografiskt genom att öppna ett bageri och två butiker i Göteborg i Sverige.

Det råder dock ökad polarisering eftersom efterfrågan på lågprisprodukter samtidigt ökar bland konsumenter i detaljhan-deln. Inom förpackat bröd är Fazer marknadsledande i Finland och Ryssland och hör till topp 3 i Sverige och Baltikum.

I Ryssland fortsatte Fazer att investera i marknaden för djupfrysta produkter, både bake off-produkter och produkter som säljs djupfrysta till konsumenterna. Under 2015 och 2016 har Fazer lanserat hundratals varumärkesprofilerade bake-off-enheter i Ryssland.

Välkommen till Den perfekta butiken

För att öka försäljningen inom hela bagerikategorin har Fazer investerat i konsumentupplevelsen i butikerna.

”Vi har genomfört pilotprojekt med Den perfekta butiken i samarbete med våra kunder och utvecklat en shoppingväg i detaljhandeln för att göra produktpresentationerna mer attraktiva och köpen smidigare. Pilotprojekten har varit mycket framgångsrika: i Finland presterade alla pilotbutiker bättre än genomsnittet och i Ryssland ökade den genomsnittliga bruttomarginalen avsevärt i pilotbutikerna. Dessa erfarenheter gör att vi tror starkt på konceptet och kommer att lansera Den perfekta butiken under 2017”, säger Petri Kujala, VD för Fazer Bageri.

Nya produkter förändrar verksamheten

Fazer Bageri förändrar sin verksamhet för att fortsatt kunna erbjuda exceptionella produkter i en ständigt föränderlig miljö. En förnyad produktportfölj tillgodoser konsument- och kundbehoven bättre och möjliggör mer fokuserad produktutveckling. Fazer kommer också att lämna vissa mindre attraktiva produktsegment för att möjliggöra investeringar i växande segment och trendande produktkategorier.