Fazer Food Services serverar smakfulla och näringsmässigt balanserade måltider till hundratusentals gäster i personal- och studentrestauranger, på daghem, sjukhus, äldreboenden, skolor, inom försvar och i företagsparker. Fazer Food Services vision är att överträffa förväntningarna genom att göra skillnad varje dag. På den starkt konkurrensutsatta men attraktiva marknaden för måltidstjänster i Norden är Fazer den ledande aktören och ser även potential för ytterligare tillväxt.

Fazer Food Services fortsatte att skapa lönsam tillväxt under 2016. Fazer lyckades behålla viktiga kunder samtidigt som företaget tog hem ett antal nya avtal och säkerställde ökade intäkter inom de viktigaste sektorerna. Den operativa effektiviteten förbättrades i Finland, Sverige och Norge samtidigt som Danmark nådde sin bästa omsättning genom tiderna. Utveckling av försäljningskapaciteten i ett program  för framgångsrik försäljning i kombination med stärkta resurser bidrog också till högre omsättning. Ytterligare tillväxt bygger på fortsatt utveckling av Fazers högkvalitativa lösningar och erbjudanden i kombination med starkt fokus på proaktiv försäljning och kundhantering.

Framgångar inom samtliga områden

Fazer fortsatte att fokusera på specifika sektorer inom tre områden – företag, offentlig verksamhet och öppen marknad så som till exempel företagsparker och universitet – för att öka fokus på kunder och matgäster. Detta stärker den sektorspecifika kompetensen och stöder tillväxt utifrån de specifika behoven inom varje sektor i varje land. Inom företagsområdet valde många viktiga nya kunder Fazer som leverantör av restaurang- och cafétjänster. Som exempel kan nämnas Sveriges riksdag, Norges största livförsäkringsbolag KLP i Oslo och det internationella detaljhandelsföretaget Bestseller på Jylland i Danmark. 
Inom den öppna marknaden utvecklade företaget sitt koncept ”All-Day-Food Market” för att tillgodose behoven hos människor med varierande arbetstider, och lanserade Tastory, ett nytt servicevarumärke. Tastory erbjuder utmärkt mat och service med en modern och personlig touch under hela arbetsdagen. Tastorys innovativa recept bygger på rena, högkvalitativa råvaror. Två nya Tastory-restauranger öppnades i Stockholm, en av dem i Kista företagspark. Fazer stärkte också sin position inom universitetssektorn i Danmark genom att öppna två nya restauranger vid Danmarks Tekniska Universitet i Köpenhamn. Dessutom fortsatte Fazer sitt goda partnerskap och samarbete med Mässcentrum i Helsingfors.

Fazer fortsatte att implementera sin tillväxtstrategi inom offentlig verksamhet efter förvärvet av finska Seniori Ateria i december 2015. Förvärvet har ytterligare stärkt Fazers ställning inom äldreomsorgen i Finland, vilken förväntas fortsätta att växa i takt med att befolkningen åldras. Seniorer är en av de grupper vars behov Fazer vill fokusera mer på i framtiden. En annan framgång inom offentlig verksamhet var avtalet om måltidstjänster för det svenska försvaret. Med ett värde på cirka 1,5 miljarder svenska kronor är avtalet det största måltidstjänstavtalet i Sverige.

Säkerheten i fokus

Livsmedelssäkerheten är kärnan i Fazers verksamheter, eftersom företaget alltid värnar om sina matgästers välmående. Arbetssäkerheten är lika viktig, eftersom Fazer bryr sig om sina medarbetare. Under 2016 ökade Fazer ytterligare sitt fokus på arbetssäkerheten. Fazers mål är noll olyckor i företagets restauranger. År 2016 vidtog Fazer ett antal åtgärder, bland annat säkerhetsutbildningar och säkerhetsobservationer i restaurangerna. Dessutom infördes säkra arbetsskor och skyddshandskar i alla restauranger.

Guld i Culinary Olympics för Fazers kockteam

Fazer Culinary Team Finland skrev historia 2016 genom att ta guld i cateringklassen i Culinary Olympics, världens största matlagningstävling, som hölls i Erfurt i Tyskland i oktober. Teamet deltog i den prestigefyllda tävlingen för första gången och var det första finländska teamet som deltog i cateringklassen. Fazers köksmästare skapade en lunch för 150 personer bestående av finländska råvaror och smaker. Fazer Culinary Team Sweden, som försvarade sitt guld från 2012, gjorde också utmärkt ifrån sig och tog hem ett guld, samtidigt som teamet slutade tvåa efter Team Finland i den totala bedömningen.

Mer vegetariska rätter och mindre matsvinn

Fazer Food Services tror på att göra skillnad med mat och vill hjälpa konsumenterna att leva enligt den ansvarsfulla livsstil de har valt. Att öka andelen grönsaker och minska mängden kött är ett viktigt hållbarhetsmål med tanke på både konsumenternas välmående och miljön. Under 2016 fortsatte Fazer Food Services med initiativet Mer grönt genom ett antal aktiviteter. För att möjliggöra fullskalig implementering i alla restauranger skapade Fazer utbildningsmaterial och gav utbildning för kockar. Kampanjen Mer grönt genomfördes i Fazer Food Services restauranger. Antalet vegetariska recept utökades i menydatabasen och nya veganalternativ togs fram.

Utifrån erfarenheter från tidigare pilotprojekt med nudging i Sverige och Finland utarbetade Fazer under 2016 en handbok om nudging. Den hjälper restaurangcheferna att uppmuntra konsumenterna att göra bra val. Nudging kan beskrivas som en systematisk metod att på ett vänligt sätt leda gästerna i rätt riktning så de ska göra bättre val. Med denna metod är matens exponering och upplägg i fokus.

Fazer Food Services strävar också efter att minska matsvinnet – både i köken och på tallrikarna. Åtgärder  som exempelvis att anpassa storleken på tallrikarna och portionera maten samt externa kampanjer implementeras för att minska avfallet. Målet för 2016 var att minska köksavfallet med 5 gram per portion. Fazers insatser var framgångsrika och målet överskreds. Köksavfallet minskade med 6,8 gram per portion, totalt cirka 680 ton matavfall.

Dessutom vidtogs ett antal åtgärder i restaurangerna för att minska tallrikssvinnet, även dessa med positiva resultat.

”Fazer Food Services fortsatte att skapa lönsam tillväxt med etablering på nya marknader och utveckling av sortimentet. Vi är den ledande leverantören av måltidstjänster på den nordiska marknaden och vi satsar på innovationer eftersom marknaden kräver nya förmågor och lösningar. Som marknadsledande har vi också ett stort ansvar. Vi ser det som en integrerad del av vårt arbete att servera mat av hög kvalitet som inte bara är god, utan som även är näringsrik, hälsosam och hållbart producerad”, säger Andreas Berggren, VD för Fazer Food Services.