Fazers konfektyrprodukter är kända för sin höga kvalitet och goda smak. I Finland är Fazer ledande på konfektyrmarknaden. Företaget har även en aktiv närvaro i Sverige, Ryssland och Baltikum.

Konfektyrförsäljningen för 2016 översteg klart föregående år för nästan alla enheter. Fazer ökade sin marknadsandel bland alla viktiga kunder i Finland, och chokladkakorna sålde exceptionellt bra.

Den starka ställningen i Finland är visserligen en stor tillgång, men samtidigt utgör den geografiska koncentrationen en risk, eftersom Finland står för en så stor andel av omsättningen. En starkare närvaro på grannmarknader samt inträde på helt nya marknader minskar den risken.

I Sverige förbättrades resultatet betydligt och omsättningen ökade. I Ryssland låg fokus 2016 på att förbättra lönsamheten. Baltikum och internationell export uppvisade en god utveckling till följd av ökat fokus på lönsamhet.

Trots kraftig konkurrens från internationella företag har Fazer lyckats försvara och stärka sin ställning i Finland. Inom området sockerkonfektyr har marknadsdynamiken förändrats och konsumenterna väljer i allt högre grad lösgodisutbudet för att tillgodose sina behov. Avskaffandet av punktskatten på konfektyr i Finland i början av 2017 är ett positivt steg, eftersom skatten har snedvridit konkurrensen. I Sverige eftersträvas ytterligare omsättningsökning med hjälp av en tillväxtsatsning som omfattar en förnyad chokladstrategi och ökad aktivitet på sockerkonfektyrmarknaden under 2017 och framåt.

Fazer Konfektyrs förnyade portföljstrategi har tydligt fokus på choklad. Framgången för chokladkakorna under flagg- skeppsvarumärket Karl Fazer samt den nya, innovativa serien Karl Fazer Travel, som lanserades i början av året, visar att strategin fungerar bra. Portföljstrategin får stöd genom utveckling- en av ny design, digitala funktioner och shoppingalternativ. Utvecklingen av innehållsmarknadsföring i Fazers kanaler ökar kontakterna med kunderna. Fazer Konfektyr arrangerade fyra direktsändningar på Facebook, där företagets professionalism och tillverkningen i Finland presenterades på ett konkret och modernt sätt.

”Det här året visade att vi har valt rätt strategiska mål, och vi tänker fortsätta att satsa på dem i framtiden. Det jag är mest stolt över på Fazer Konfektyr är vårt team. När vi arbetar tillsammans som ett team med ett gemensamt mål, ger det resultat”, säger Rolf Ladau, VD för Fazer Konfektyr.

Kexens återkomst

År 2016 återvände också tre populära kexvarumärken, Domino, Jaffa och Fanipala (ursprungligen Fasupala), vilka samtliga från början lanserades av Fazer. Med förvärvet fick Fazer en ledande ställning på kexmarknaden i Finland. Som marknadsledare kommer Fazer att fokusera på att utveckla kategorin och presentera nya och spännande sorter för att öka konsumenternas intresse för kex.

Älskat varumärke vinner igen

Mjölkchokladen Karl Fazer, Fazer Blå, var det populäraste varumärket i Finland 2016. Det ikoniska varumärket röstades fram till första plats för åttonde året i rad. Det övergripande varumärket Fazer fick silvermedalj och säkrade därmed en dubbelseger för Fazer. Detta visar hur omtyckt Fazer och Fazers choklad är och att varumärket finns i finländarnas hjärtan.

Ny förpackningsdesign sticker ut

Fazer Konfektyr satsade stort på förpackningsdesign 2016 och förnyade utseendet på bekanta produkter som godispåsarna Fazer Marianne och Tutti Frutti, samt tog fram en elegant design till nya produkter som Karl Fazer Berry Pearls. En tydligare, enklare och mer attraktiv form har visat sig vara framgångsrik och de nya förpackningarna väcker intresse hos konsumenterna. Förnyelsen av designen kommer att fortsätta under 2017.

Fazer har ett nära samarbete med kunderna för att förbättra inköpsupplevelsen på butiksnivå, och bidra till att det blir enklare att hitta i konfektyrgången och mer inspirerande, något som leder till högre försäljning. Flera pilotprojekt genomfördes 2016 och detta arbete kommer att fortsätta under 2017.

Ansvarsfull kakao i fokus

Ansvarsfull kakaoproduktion är avgörande för tillverkningen av choklad i framtiden. Därför gör Fazer sitt bästa för att förbättra tillgången på företagets viktigaste råvara och kakaoböndernas levebröd. Fazer köper in kakao via direkta odlarprogram samt certifierad kakao genom UTZ, Rainforest Alliance och Fairtrade Cocoa Programme.

Av världens kakaobönder är bara en femtedel för närvarande certifierade. Upp till fyra femtedelar av bönderna ingår inte i något certifieringssystem och det är dessa bönder som behöver stöd för att främja en ansvarsfull kakaoodling.

Via direkta odlarprogram ger Fazer stöd till de bönder som är i störst behov av hjälp. Andelen ansvarsfullt odlad kakao  i Fazers produkter uppgick till 85 procent år 2016. Från och med början av 2017 har Fazer möjlighet att spåra ursprunget för all kakao företaget använder, och leverantörskedjan för kakao uppfyller kriterierna för ansvarsfull produktion.