För Fazer Kvarn var 2016 ett framgångsrikt år på många sätt. Stora investeringar genomfördes och verksamheten utvecklades väl. Omsättningen ökade trots fallande spannmålspriser, tack vare ökad export av havre och specialingredienser. En växande andel produkter i högre värdesegment samt framgångsrika lanseringar av nya produkter gav kunder och konsumenter ett mervärde, vilket hjälpte Fazer Kvarn att uppnå goda ekonomiska resultat.

Fazer Kvarn är på väg mot en internationalisering, med ökad försäljning i Centraleuropa och ny produktionskapacitet i Sverige. Havre – supermaten som det talades mycket om 2016 – leder expansionen. Fazer beslutade först att fördubbla produktionskapaciteten för havrekvarnen i Lahtis i Finland, och sedan fördubbla den igen i och med förvärvet av Frebaco kvarn i Lidköping i Sverige. Expansionen stärker Fazers ställning i havresektorn och har redan öppnat vägen till nya marknader.

”Nordisk havre anses vara en ren och naturlig gröda med utmärkt kvalitet. Vårt mål är att fortsätta att växa internationellt och exportera havre från både Sverige och Finland till Centraleuropa och Asien. Vi exporterar redan havre till 30 länder”, berättar Heli Arantola, Senior Vice President, strategi och förnyelse, ansvarig för affärsenheten Fazer Kvarn. ”Havre har visat sig bli en fantastisk internationell framgång för Fazer och havrebaserade produkter ökar snabbt i livsmedelsindustrin och på konsumentmarknader.”

Fazer Kvarn har också tagit steget från att tillverka ingredienser för livsmedelsindustrin till att vända sig direkt till konsumenterna. I juni lanserades Fazer Alku-mysli, en utveckling av de framgångsrika havreprodukterna och den populära gröten Fazer Alku i Finland. Det nya företaget Fazer Kvarn Sverige har varit fokuserat på konsumentmarknaden sedan det grundades 1981 och även svenska konsumenter får nu njuta av Fazer Alku-gröten, som lanserades i Sverige under våren 2017.

Havrelösningar med mervärde för nya produktkategorier

Förutom ingrediensen i sig fokuserar Fazer också på lösningar som ger mervärde, till exempel betaglukan från havre, havreprotein och havreolja, som bidrar till att en rad produkter, från drycker till kosmetika, blir hälsosammare. Fazer samarbetar med universitet och forskare för att utveckla hälsosamma havrebaserade ingredienser som ökar konsumenternas välbefinnande.

Havretrenden är stor, men Fazer upprätthåller också sin starka bas med både vete- och rågprodukter. Fazer Kvarn lyckades köpa och lagra finsk råg för hela 2016 och en bra bit in på 2017.

Bidrar till hållbar odling

Företagsansvaret är inbyggt i Fazer Kvarns verksamhet. Fokus ligger på ständig utveckling med stöd av mer specifika satsningar: genom Fazers spannmålsvision strävar Fazer Kvarn efter att aktivt bidra till utvecklingen av hållbart jordbruk.

Mer information om Fazers hållbarhetsutveckling finns i Fazer-koncernens företagsansvarsöversikt 2016.