Fazer skapar välfärd för företaget, intressegrupperna och samhälle.

Mål

 • Säkerställa en lönsam verksamhet och tillväxt
 • Identifiera nya affärsmöjligheter och besparingspotential genom företagsansvaret
 • Hantera frågor som påverkar Fazers anseende
 • Följa Fazers etiska principer i all affärsverksamhet
 • Säkerställa och öka varumärkets värde
 • Skapa mervärde för intressenterna

Prestationer 2016

 • Genomförde en utvärdering av verksamhetens inverkan på de mänskliga rättigheterna inom koncernen och Fazer Konfektyr
 • Två erkännanden för arbetet med företagsansvar i Ryssland
 • Tredje plats i undersökning om förtroende och anseende i Finland, anseendet utvecklades positivt i Sverige och Ryssland
 • Det ekonomiska mervärdet var 634 miljoner euro
 • Avkastningen på eget kapital (ROE) var 7,6 procent, en ökning med 57,2 procent från 2015
 • Betalade 43 miljoner euro i skatter och 115 M€ i arbetsgivaravgifter, samlade in 156 M€ i skatter på löner, mervärdesskatt och övriga skatter
 • Aktiv dialog med intressenterna

2017 och framåt

 • Säkerställa verksamhetens kontinuitet på lång sikt
 • Förstå de globala riskerna och minska effekterna av dem genom att agera hållbart
 • Fortsätta att föra en aktiv dialog med intressegrupperna
 • Identifi a nya affärsmöjligheter som stöder hållbar utveckling
 • Fortsätta arbetet med de mänskliga rättigheterna: utveckla klagomåls- och åtgärdsprocesser
 • Identifi a möjligheter att spara kostnader genom företagsansvarsarbete
 • Fördjupa förståelsen av FN:s 17 globala mål och Fazers insats i att genomföra målen

 

Fazers företagsansvarsöversikt 2016 PDF