En balans mellan hälsosam kost och stunder av njutning.

Mål

 • Utveckla ett ansvarsfullt produktutbud
 • Kommunicera transparent med konsumenter och andra intressenter i frågor om hälsa och välmående
 • Delta i studier om mat, hälsa och hållbarhet

Prestationer 2016

 • Publicerade Fazer-koncernens syn på en balanserad kost
 • Lanserade forskningsprogrammet Fazer Brainhow för att undersöka kopplingen mellan näring och kognitiv förmåga
 • Publicerade resultat från långtidsstudie och lanserade ett innovativt rågbröd med lågt FODMAP-innehåll
 • Skapade en handbok om nudging för att hjälpa restaurangerna att öka andelen grönsaker
 • Introducerade nya brödprodukter och tummen upp-symbolen Baked Health, en signal om hälsofrämjande egenskaper, som svar på hälsotrenden
 • Genomförde och vidareutvecklade pilotprojektet Barn i rörelse (Lasten Liike), ett motionskoncept för skolbarn

2017 och framåt

 • Fortsätta att utöka Fazers sortiment med produkter som främjar välmående
 • Fortsätta att arbeta med att öka användningen av grönsaker genom ett antal olika åtgärder under 2017
 • Delta i arbetet med att förebygga fetma och minska konsumtionen av salt och socker
 • Fortsätta att delta i en dialog med intressegrupperna och i forskningssamarbete inom hälsorelaterade frågor
 • Implementera Fazers syn på en balanserad kost och portionskontroll i det dagliga arbetet

 

Fazers företagsansvarsöversikt 2016 PDF