Fazer är stolt över sina engagerade och kompetenta medarbetare.

Mål

 • Ha skickliga, motiverade och välmående medarbetare och leda dem på ett inspirerande sätt
 • Respektera alla medarbetare och erbjuda dem en jämlik arbetsplats genom ett meningsfullt arbete och en trygg arbetsmiljö
 • Vidareutveckla en mångkulturell arbetsplats

Prestationer 2016

 • Ökade förståelsen för mångfald och erbjöd utbildning genom initiativet ”125 möjligheter till arbete”
 • Lanserade ett säkerhetstekniskt program inom Fazer Bageri
 • Lanserade ett mentorprogram
 • Förnyade Fazer Academy
 • Ökade den interna arbetsrotationen
 • Fastställde instruktioner för flexibla arbetssätt på koncernnivå
 • Implementerade lokala åtgärdsplaner enligt resultaten i medarbetarundersökningen: fokus på utvecklingsområdena
 • Lokala åtgärdsplaner resulterade i en avsevärd minskning av sjukfrånvaron i Finland

2017 och framåt

 • Fortsätta att integrera den högpresterande kulturen och Fazer-beteenden i det dagliga arbetet
 • Förbättra arbetssäkerheten för att uppnå nollvisionen
 • Vidareutveckla processen för arbetsrotation
 • Fortsätta att jobba med mångfald
 • Utveckla ett breddat talangekosystem
 • Färdigställa Fazers HR-vision 2022

 

Fazers företagsansvarsöversikt 2016 PDF