Ansvarsfulla inköp gynnar alla i leverantörskedjan.

Mål

 • Kontinuerligt förbättra ansvarsnivån och stärka samarbetet i värdekedjan
 • Förbättra spårbarheten i leverantörskedjan och säkerställa livsmedelskvaliteten och -säkerheten
 • Kontrollera och minska riskerna förknippade med råvaror

Prestationer 2016

 • Ökade andelen ansvarsfullt odlad kakao till 85 procent
 • Använde 92 procent segregerad palmolja i konfektyrprodukterna (8 procent RSPO Mass Balance eller RSPO Book & Claim)
 • Fick högsta betyg med fulla poäng i WWF:s rankning av palmoljeköpare 2016
 • 73 procent av den fisk som användes i Sverige var certifierad och 78 procent av den fisk som användes i Finland var grönlistad enligt WWF:s Fiskguide
 • Ett gemensamt mål för ansvarsfull användning av soja fastställdes
 • Använde 61 procent inhemska produkter i Fazers restauranger i Finland, 55 procent i Danmark och 50 procent i Sverige
 • Utvecklade en långsiktig plan för kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet (QEHS)
 • 19 av Fazers produktionsanläggningar certifierades enligt FSSC 22000-standarden för livsmedelssäkerhet
 • I Sverige certifierades huvudprocesserna, huvudkontoren och två restauranger enligt ISO 9001-standarden för kvalitetsledning

2017 och framåt

 • Fortsätta att systematiskt utveckla ansvarstagandet och samarbetet i värdekedjan
 • Fortsätta att förbättra spårbarheten
 • Fortsätta att utveckla direkta program tillsammans med kakaoodlarna
 • Fortsätta åtgärderna enligt spannmålsvisionen
 • Se över Fazers åtagande för ansvarsfull palmolja under 2017
 • Arbeta för att nå målet för ansvarsfull soja
 • Fortsätta att följa upp andelen inhemska inköp inom Fazer Food Services
 • Fortsätta certifieringsprocessen på Fazers verksamhetsställen
 • Fortsäta det systematiska arbetet för att säkerställa livsmedelssäkerheten och kvaliteten

 

Fazers företagsansvarsöversikt 2016 PDF