2016 var ett speciellt år, Fazers 125-årsjubileum. För 125 år sedan öppnade en ung, modig, målmedveten och innovativ man vid namn Karl Fazer ett fransk-ryskt konditori på Glogatan i Helsingfors.

År 2016 var i själva verket ett dubbeljubileum för Fazer – det har gått 150 år sedan Karl Fazer föddes och 125 år sedan han grundade sitt företag. I dag är vi en modern koncern med verksamhet i åtta länder och export till över 40 länder jorden runt.

2016 var ett år då vi firade och kom ihåg vår historia, men också ett år då vi byggde och planerade framtiden.

Fazer bjöd in alla medarbetare att fira jubiléet och delade det med konsumenterna genom produkter, kampanjer och evenemang. Vi öppnade Fazer Experience, vårt nya besöks­center i Vanda, där alla kan bekanta sig med Fazers verksamhet och breda produktutbud, långa historia, företagsansvar och innovationer. De intressanta temana binds ihop med den unika arkitekturen och gör besöksupplevelse ny och annorlunda. Fazer Experience har fått en god start – rundturerna är fullbokade och vi får utmärkt respons av besökarna.

God tillväxt trots ett krävande affärsklimat

Vi har verkat i en tuff och oförutsägbar miljö. Det ekonomiska läget är fortsatt utmanande på de flesta av Fazers huvudmarknader. Ekonomin i Finland verkar långsamt återhämta sig efter många års recession, men den ryska ekonomin är ännu svag. I Sverige är dock utsikterna ljusare.

Alla våra affärsområden presterade goda resultat 2016, trots den utmanande verksamhetsmiljön.

Fazer Bageri förbättrade sin marknadsposition i Finland, Ryssland och Estland. Den stigande trenden inom hälsa och välmående är en möjlighet för Fazer att utveckla produkter som överträffar förväntningarna, inte enbart när det gäller smak, utan också då det handlar om näringsvärde.

Konfektyrförsäljningen för 2016 översteg klart föregående år på nästan alla marknader, och vi ökade vår marknadsandel bland alla viktiga kunder i Finland. Fazer Konfektyrs förnyade portföljstrategi har tydligt fokus på choklad.

Fazer Food Services fortsatte att skapa lönsam tillväxt under 2016. Vi lyckades behålla viktiga kunder samtidigt som företaget tog hem flera nya avtal och säkerställde ökade intäkter inom de viktigaste sektorerna.

Fazer Culinary Team Finland skrev historia genom att ta guld i cateringklassen då de för första gången någonsin deltog i kock-OS, Olympiade der Köche, som hölls i Erfurt i Tyskland i oktober. Fazer Culinary Team Sweden, som försvarade sitt guld från 2012, tog också hem ett guld och slutade tvåa efter teamet från Finland i den totala bedömningen.

För Fazer Kvarn var 2016 ett framgångsrikt år på många sätt. Vi genomförde stora investeringar, verksamheten utvecklades väl och omsättningen ökade trots fallande spannmålspriser.

Fazer Cafés ökade den jämförbara försäljningen och förbättrade sin lönsamhet, i huvudsak tack vare en förnyad produktportfölj och förbättrad effektivitet.

Utveckla Fazers verksamhet

Fazer förnyar och utvecklar sin verksamhet så den blir ännu effektivare, vilket möjliggör tillväxt och internationell expansion. Denna effektivitetsförbättring drivs av en högpresterande kultur, som byggs upp kring Fazers beteenden – att engagera, utveckla och prestera.

Med ökat fokus på service- och produktkvalitet, verksamhetens effekter på miljön samt medarbetarnas hälsa och säkerhet förbättrar vi också Fazers operativa verksamhet.

Vi fokuserar kontinuerligt på att utveckla vår produktportfölj. Att identifiera trender är bara det första steget. Det behövs även forskning och förnyelse för att utveckla nya produkter och tjänster som väcker konsumenternas intresse. Som exempel kan nämnas det internationella evenemanget Fazer Brainfood Hack i oktober 2016, där team bestående av forskare, utvecklare och designers samlades för att hitta sätt att förbättra individens kognitiva förmåga med hjälp av matvanor.

Lönsam tillväxt i fokus

År 2016 fortsatte vi att förverkliga vår tillväxtstrategi. Fazer stärkte sin ställning på kexmarknaden i Finland genom att köpa varumärkena Domino, Jaffa och Fanipala. Företaget fortsatte också att investera i havre genom att köpa Frebaco kvarn i Sverige. I och med förvärvet fördubblade vi vår havrekapacitet och blev en betydande aktör inom den globala havreexporten.

I juni köpte Fazer hantverksbageriet Keisari i Finland och tredubblade därmed antalet bageributiker i Helsingforsregionen. Vi undertecknade också ett intentionsavtal med St. Petersburg stad, och meddelade därmed vår avsikt att bygga ett nytt bageri i staden.

Finland firar sitt 100­årsjubileum år 2017. Fazer har sett Finland under hela dess självständiga historia, och är en av huvudsamarbetspartnerna för Finland 100. Vi är glada över att fira Finlands jubileum. Vi ser det också som ett affärstillfälle och som en möjlighet att stärka Fazers anseende som framgångsrikt och ansvarsfullt företag. Vi vill öka samarbetet med relevanta intressegrupper och berätta vår historia genom produkter, tjänster och konkreta åtgärder. Vi firar också Finland tillsammans med grannar och internationella vänner.

Avslutningsvis vill jag tacka alla våra intressegrupper för att ni gjort oss sällskap på Fazers resa år 2016, samt för allt ert arbete och stöd under detta framgångsrika år.


Christoph Vitzthum
Koncernchef
Fazer-koncernen