2017 var ett mycket utvecklande år för oss. Vi skapade en ny vision, mission och strategi för att bli ett modernt, hållbart matföretag med en gemensam riktning. Vi började framgångsrikt implementera vår nya strategi genom att till exempel grunda ett nytt affärsområde, engagera oss i uppstarts- och forskningssamarbeten och uppdatera vårt utbud.

Fazer Konfektyr ökade klart sin jämförbara omsättning år 2017, trots att konkurrensen var tuff, speciellt på chokladmarknaden. Fazer Bageri förbättrade också sin omsättning och implementerade värdeskapande åtgärder. Fazer Food Services behöll sin starka position i de nordiska länderna, trots den ökande konkurrensen, och uppnådde en marginell omsättningsökning.

Vårt nya affärsområde, Fazer Lifestyle Foods, fick en bra start genom förvärvet av de ansedda varumärkena Yosa och Froosh. Vi bestämde oss också för att grunda affärsenheten Fazer Retail i början av 2018 för att skapa mervärde i vår direkta försäljning till konsumenter.

Vi gav meningsfulla matupplevelser till miljontals människor. Vi fortsatte att stärka våra varumärken och utveckla nya, innovativa produkter för att komplettera vårt utbud. Vägledda av vår strategi tog vi ett stort kliv framåt på vår resa till att bli framtidens Fazer.