Fazer börjar tillämpa IFRS

Fazer vill tillhandahålla betydelsefull och relevant information på ett transparent sätt. Därför har vi beslutat att börja tillämpa de internationella finansiella rapporteringsstandarderna IFRS (International Financial Reporting Standards) och kommer att upprätta vår koncernredovisning enligt dem från och med denna årsredovisning. Fazer har fram tills nu rapporterat enligt de finska redovisningsstandarderna FAS (Finnish Accounting Standards). IFRS är de mest använda redovisningsstandarderna, vilket bidrar till att göra de rapporterade siffrorna jämförbara. IFRS underlättar också integreringen av förvärvade foretag. IFRS standarder utgör en bra grund för gemensamma redovisningsprinciper i en internationell koncern som Fazer.

Fazer-koncernens bokslut