Under 2017 gjorde vi bra ifrån oss i vårt arbete med ansvarsfulla inköp, hållbar odling och våra medarbetares och miljöns välmående.

  • 100 % ansvarsfullt producerad kakao: 86 % certifierad och 14 % via direkta program
  • 100 % RSPO-certifierad palmolja
  • Principer för hållbar spannmålsodling
  • Utveckling av hållbara matinnovationer
  • Riktlinjer för hantering av trakasserier 
  • Företagets rykte förbättrades på alla huvudmarknader 
  • Förbättrade resultat i medarbetarundersökningen
  • 88 % förnybar el på våra produktionsenheter: 100 % förnybar el i Finland, Sverige och Lettland
  • 97 % av avfallet till återvinning eller utnyttjat som energi