Vi tillämpar hållbara metoder vid resursanvändning och genom hela vår leveranskedja. Vi behandlar våra medarbetare, leverantörer, kunder och miljön med respekt.

Vår nya mission är Mat med mening, och det är exakt vad Fazer handlar om. Vi skapar meningsfulla matupplevelser som ger näring och glädje och som stöder människornas välmående, samtidigt som vi tar hänsyn till miljön. Mat är en viktig faktor vid social, ekonomisk och miljömässig utveckling och vi bidrar till denna utveckling genom vårt arbete inom företagsansvar.

På Fazer är företagsansvaret en del av all verksamhet. Det är en integrerad del av vår företagskultur och affärsutveckling. Vi beaktar det i värdekedjan. Kärnan i vår företagsansvarsstrategi är att säkerställa affärsutvecklingen på lång sikt.

Under 2017 utarbetade vi en ny koncernstrategi. Nu jobbar vi med att ytterligare anpassa och integrera företagsansvaret i den nya strategin. Vi kommer också att fortsätta att utveckla vårt företagsansvarsprogram ytterligare genom att prioritera initiativ, fastställa mål och stödja våra affärsverksamheter i implementeringen av programmet.

Effektiv resursanvändning är viktigt, inte enbart med hänsyn till miljön. Det påverkar även kostnaderna och lönsamheten. Genom att vi stödjer personalens välmående får vi energiska och motiverade medarbetare som presterar bättre. Vi fäster vikt vid en ansvarsfull hantering av leveranskedjan för att säkerställa tillgången på högklassiga råvaror i framtiden. Enkelt uttryckt är företagsansvaret bra för vår verksamhet.

Vårt företagsansvarsprogram

Fazers företagsansvarsvision, -strategi och -program grundar sig på koncernens affärsstrategi och stöds av en djupgående förståelse för de föränderliga behoven hos kunderna och marknaden. Vårt företagsansvarsprogram är byggt kring fem strategiska fokusområden som styr vår verksamhet.