Vi befinner oss mitt i en strategisk omvandling till ett modernt hållbart matföretag med en gemensam riktning. Under 2018 förnyade vi Fazer-varumärkets positionering och placerade konsumenten i en central roll som ett led i denna omvandling. Vi skapade livsmedelsinnovationer genom samarbete både internt och med externa parter och utvecklade vår högpresterande kultur.

År 2018 var det första året i vår nya strategiperiod och vi började implementera strategin inom alla affärsområden och -enheter. Vi preciserade vårt konsumentorienterade synsätt för att skapa en stabil grund för utveckling av varumärket och verksamheten. Vår förnyade positionering av varumärket Fazer, ”Northern Magic. Made Real.” säkerställer att Fazer är relevant i konsumenternas ögon även i framtiden. Det är ett ambitiöst löfte som bygger på vår mission och vision, speglar vårt arv och visar riktningen inför framtiden.

Fazer koncernens omsättning 2018 minskade något jämfört med föregående år och var 1 618 M€. Fazer Bageris omsättning uppgick till 552 M€, Fazer Konfektyrs omsättning till 333 M€, Fazer Food Services omsättning till 593 M€, Fazer Lifestyle Foods omsättning till 122 M€ och Fazer Retails omsättning till 46 M€.

Vi fortsatte att utveckla vårt utbud under året och förbereder våra affärsverksamheter för framtida internationell expansion. Genom forskning och innovationer skapade vi nya produkter och tjänster som bevarar och förbättrar välmående och stöder hållbara livsstilar. Vi skapade mervärde för våra kunder, samarbetsparter och ägare samt för leveranskedjan och hela samhället genom att tillämpa hållbara metoder i vår verksamhet.