Fazer vill tillhandahålla betydelsefull och relevant information på ett transparent sätt. Därför tillämpar Fazer de internationella finansiella rapporteringsstandarderna IFRS (International Financial Reporting Standards) och upprättar sin koncernredovisning enligt dem.

IFRS är de mest använda redovisningsstandarderna, vilket bidrar till att göra de rapporterade siffrorna jämförbara. Därtill underlättar de också integreringen av förvärvade företag. IFRS utgör en bra grund för gemensamma redovisningsprinciper i en internationell koncern som Fazer.

Fazer-koncernens bokslut