Hållbarhet är en del av våra dagliga aktiviteter i alla affärsverksamheter och på koncernnivå samt ett viktigt element i vår strategi, mission och vision. Under 2019 fortsatte vi att jobba med hållbarhetsarbetet som reviderades och uppdaterades 2018. På vår väg mot 2030 arbetar vi med fyra hållbarhetsmål: 1) 50 % mindre utsläpp, 2) 50 % mindre matsvinn, 3) 100 % ansvarsfulla inköp, 4) mer växtbaserat.