Under 2020 fokuserade vi på implementeringen av vår strategi i alla våra verksamheter och funktioner. Trots de exceptionella omständigheterna till följd av covid-19-pandemin utvecklades vårt övergripande resultat positivt.

Att säkerställa personalens hälsa och säkerhet under covid-19- pandemin var av yttersta vikt. Vi vidtog kraftfulla åtgärder för att säkerställa en normal verksamhet och handlingskraft på alla produktionsanläggningar i alla länder. 

Slutförandet av försäljningen av Fazer Food Services i början av året gjorde att vi kunde lägga större fokus på att implementera och genomföra vår FMCG-strategi och på att stärka vår marknadsposition.  

Vi förvärvade Vuohelan Herkku, ett finskt företag med expertis inom glutenfri bakning. Genom förvärvet kunde vi ytterligare stärka vår marknadsposition i Finland som en av de största aktörerna på marknaden för glutenfritt. 

Bygget av vår nya xylitolfabrik, som omvandlar oätliga biprodukter från havrekvarnsprocessen till produkter med högt mervärde, framskred enligt plan. Investeringen är ett exempel på vårt arbete för att främja cirkulär ekonomi. 

Företagets värderingar anpassades till vårt varumärkeslöfte och våra beteenden förnyades. Fazers nya värderingar är Nordisk frihet, Äkta relationer och Modig kreativitet och vi implementerar dem i allt vi gör.  

Det strategiska partnersamarbetet med Solar Foods fortsatte. Fazer är den största aktieägaren i företaget. 

För att ytterligare accelerera vår tillväxt stärkte vi vår konsumentorientering för att vara ännu mer meningsfulla och relevanta för konsumenterna. Vi följer noggrant med förändringarna i konsumentbeteendet för att tillgodose de framväxande behoven av produkter och tjänster.  

De pågående transformationsprogrammen i Fazer Bageri i Sverige och i Ryssland fortsatte framgångsrikt med en positiv inverkan på lönsamheten.  

Vi lanserade innovativa nyheter i alla våra kategorier, bland annat den mjölkfria HavreChoco, produktfamiljen Kiireetön med butiksgräddade bröd av premiumkvalitet och det växtbaserade måltidstillbehöret Havreris. 

Fazer fick flera externa erkännanden, bland annat svenska Livsmedelspriset 2020 för Havreris, finska Tähtiteko 2020 för havrexylitolfabriken samt guldmedalj i Finnish Comms Awards för Tutti Frutti kampanjen på TikTok.