Ett företag i omvandling

Under 2019 fortsatte Fazer att implementera sin strategi och informerade om försäljningen av Fazer Food Services för att fokusera på snabbrörliga konsumentprodukter (FMCG) och sin direkt till konsument inriktade verksamhet. Finansiellt var året tillfredsställande.

Omsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 7 % och rörelsevinsten låg nära föregående års nivå. Trender har stor inverkan på matvärlden. Konsumenternas livsstilar förändras i allt snabbare takt och föränderliga trender utmanar företagen. Bekvämlighet blir allt viktigare samtidigt som företagen förväntas agera hållbart.

Konsumenterna förväntar sig inte enbart att företagen ska vara bra på det de gör, de ska också göra gott för andra – för samhället i allmänhet och för miljön. För att hållas med i utvecklingen måste vi förstå hur konsumentbeteendet utvecklas och agera i enlighet med det.

Fazer sålde Fazer Food Services till Compass Group i januari 2020 för att fokusera sina insatser och effektivisera sin affärsportfölj. Jag önskar alla våra tidigare medarbetare på Fazer Food Services lycka och framgång. Jag är övertygad om att medarbetarna och verksamheten kommer att fortsätta att blomstra och utvecklas som en del av Compass Group.

Medlen från försäljningen av Fazer Food Services kommer att investeras i Fazer-koncernens FMCG-verksamheter. Målet är att stärka vår position som det ledande FMCG varumärket i Finland och främja vår position i norra Europa och internationellt. Vi ska växa i trendiga kategorier, till exempel inom mjölkfritt och växtbaserade måltider. Utifrån gedigen konsumentinsikt och forskning ska vi investera i utveckling och förnyelse av våra produkter och vår affärsportfölj. Vi ska bli mer integrerade och smidiga samt fokusera på värdeskapande genom portföljval, tillväxt och intern effektivitet. Vi sätter konsumenten först i all vår verksamhet och utgår från vår förnyade varumärkespositionering – Northern Magic. Made Real. – för att vara relevanta i konsumenternas ögon.

Fazer fokuserar på matupplevelser; vi bygger vidare på våra tidigare framgångar med stöd av vårt koncernövergripande hållbarhetsarbete. Hållbarhet är en integrerad del av Fazers strategi. Fazer ser mat som en lösning. Hur vi odlar, producerar och konsumerar mat har stor inverkan på miljön, samhället och vårt välmående. Fazer har förbundit sig att fortsätta att utveckla innovativa, hållbara lösningar som gynnar både människorna och planeten. Våra hållbarhetsmål för 2030 – 50 % mindre utsläpp, 50 % mindre matsvinn, 100 % ansvarsfulla inköp och mer växtbaserat – styr vårt dagliga arbete.

Hållbarhet är nära sammanlänkat med foodtech. Foodtech gör matsystemet mer produktivt, prisvärt, hållbart och hälsosamt. Att utveckla Fazers ställning inom foodtech och vår förmåga att kommersialisera viktiga innovationer, kommer framöver att spela en ännu viktigare roll i att genomföra vår ambitiösa tillväxtstrategi. Vi bygger på våra styrkor inom forskning, utveckling och innovation samt på smidigt samarbete med universitet och forskningsnätverk för att skapa innovationer, utveckla och utnyttja de möjligheter nya matlösningar innebär.

I början av 2019 började Fazer bygga en anläggning för xylitolproduktion invid sin havrekvarn i Lahtis i Finland. Investering, en av Fazers mest betydande på många år, är ett utmärkt exempel på foodtech som går hand i hand med våra hållbarhetsmål. Med patenterad och toppmodern teknik kommer anläggningen att tillverka xylitol av havreskal, som är en biprodukt från produktionsprocessen på kvarnen.

Vårt strategiska partnerskap med det finska startupföretaget Solar Foods är ett bra exempel på innovationssamarbete. Målet med samarbetet är att tillsammans forska i, utveckla och kommersialisera en ny proteinråvara som Solar Foods har tagit fram. För att minska matens påverkan på klimatet måste vi alla förändra våra tänkesätt och vår verksamhet. För detta krävs vågad kreativitet. Kreativitet är inte endast teknik, utan kan inta många skepnader och former. Exempel på detta är att vi har slutat använda engångsartiklar i plast, bestick, sugrör och muggar, i våra caféer och bageributiker och minskar mängden plast i våra brödförpackningar. Ett exempel från konfektyrverksamheten är konceptet Mumsiga Missar, en möjlighet för konsumenter att köpa sockerkonfektyr med skönhetsfel som ett led i arbetet med att minska matsvinnet.

Växtbaserade produkter och lösningar är ett viktigt strategiskt tillväxtområde för Fazer. Förvärvet av Kaslink, expert på havrebaserade produkter, är ytterligare ett exempel på koncernens framtida riktning. Kaslink införlivades i affärsområdet Fazer Lifestyle Foods i augusti 2019.

Investeringen på 30 miljoner euro i vår havrekvarnsverksamhet, som vi publicerade i november 2019, är också ett exempel på den snabbt ökande globala efterfrågan på havre. Investeringen kommer att fördubbla havrekapaciteten i både Lahtis i Finland och Lidköping i Sverige. För Fazer var 2019 ett år av många viktiga framsteg och förändringar. Vi ser fram emot inspirerande framtida möjligheter, även om tillväxten avtagit på många marknader.

Inom Fazer Bageri uppvisade enheterna i både Baltikum och Finland en fin utveckling. Butiksbageriernas framgång i Finland fortsatte. Nya butiksbagerier öppnades och nya produkter lanserades. Butiksbagerikonceptet har även lanserats i Baltikum. Marknadsläget i Sverige och Ryssland är alltjämt tufft. I Ryssland genomför Fazer en ambitiös plan för att förbättra bageriverksamhetens resultat.

För att främja lokalt beslutsfattande, förenklades affärsområdet Fazer Bageris organisation i oktober.

Inom Fazer Konfektyr uppvisade alla enheter goda resultat och genom framgångsrika lanseringar lyckades vi öka marknadsandelen. Den internationella tillväxten fick stöd av en stark utveckling i Danmark, framgångsrika försäljningsinitiativ i Asien och lansering av premiumchoklad under varumärket Fazer Nordi i USA. Inom Fazer Lifestyle Foods var utvecklingen positiv i Finland och Danmark. Konkurrensen är fortsatt hård, särskilt i Sverige. Marknaden för mjölkfritt utvecklades positivt, liksom marknaden för frukostprodukter. Insatser för att stärka varumärket Froosh genomfördes.

För Fazer Retail är marknadsläget utmanande, särskilt i Sverige, men det förnyade butikskonceptet och framgångsrika nyetableringar skapar intressanta möjligheter. Fazer Retail lyckades växa inom caféverksamheten i Finland. Året var framgångsrikt för Fazer Experience, som återigen slog rekord i antal besökare. Trots osäkerhet till följd av den överenskomna försäljningen, presterade alla enheter inom Fazer Food Services väl. Fazer Food Services Finland uppvisade 2019 det bästa resultatet genom tiderna.

Fazer genomgår en omvandling och vår resa fortsätter. Vår omvandling vore inte möjlig utan alla våra fantastiska medarbetares engagemang, kunskaper och beslutsamhet. Tillsammans fortsätter vi att utveckla företaget på dess framgångsrika väg.

Allt sedan februari 2020 har våra vardagliga liv hastigt förändrats på grund av den pandemi som coronaviruset orsakat. Detta kommer att ha en stor inverkan på Fazers verksamhet. Vår mission är Mat med mening. Under hela vår historia har Fazer varit en del av konsumenternas liv och bidragit till att göra goda dagar perfekta och bringat glädje och tröst i stunder av sorg eller misströstan. Vi fortsätter förverkliga vår mission även under dessa exceptionella omständigheter. Sist men icke minst vill jag tacka alla våra samarbetsparter och intressegrupper för engagemanget och stödet under 2019.

Christoph Vitzthum
Fazer-koncernen
Koncernchef