Ett modernt hållbart matföretag

Fazer fokuserar under de kommande åren på att påskynda sin omvandling till ett modernt hållbart matföretag med en gemensam riktning. År 2018 inledde vi implementeringen av vår nya strategi. Finansiellt var vår rörelsevinst sämre än året innan även om omsättningen låg på samma nivå som 2017.

Dagens människor lever ett jäktigt liv. Konsumenterna grundar sina val på andra kriterier än tidigare. Som företag förväntas vi förstå vad folk vill ha innan de ens har hunnit be oss om det. För Fazer innebär det att vi måste bli smartare och snabbare. Vi måste förstå hur konsumenternas beteende ändras och agera utifrån det; skapa innovationer utöver kategorigränserna och samarbeta för att frigöra vår fulla potential på marknaden. Att utveckla dessa förmågor inverkar på vårt sätt att arbeta och på vår kultur.

Trender har stor inverkan på matvärlden. Nya proteinkällor och växtbaserade alternativ till kött blir allt populärare. Matproduktionens inverkan på klimatförändringen diskuteras aktivt och många är villiga att minska sin köttkonsumtion. Fazer Lifestyle Foods vänder sig uttryckligen till denna hållbara, hälsomedvetna livsstil och kommer att ha en viktig roll i vår geografiska expansion utanför Norden. Grönsaker och havre utgör den innovativa basen även i hållbara mellanmålsprodukter. Likaså är hälsofrämjande bageriprodukter och hantverksbakade produkter alltjämt populära bland konsumenterna. Flexibla matvanor påverkar även utbudet inom Fazer Food Services. Inom Fazer Konfektyr har vi kombinerat välkända klassiker med innovationer, vilket resulterat i framgångsrika lanseringar av nya chokladkakor. Fazer Candy Store är å andra sidan ett resultat av vårt starka konsumentfokus. Inom Fazer Retail fokuserar vi på att stärka vårt direkta utbud till konsumenter och den unika Fazer-upplevelsen.

År 2018 började vi implementera vår nya strategi. Vi siktar mot vårt gemensamma strategiska mål med stöd av stärkt konsumentfokus och en förnyad positionering av Fazer-varumärket. Vi betonar värdeskapande genom portföljval, ständig förbättring av den interna effektiviteten och strukturella förbättringar. Vi investerar i utveckling och förnyelse av vår produkt- och verksamhetsportfölj utifrån gedigen konsumentinsikt och forskning. Vårt mål är tillväxt inom utvalda kategorier och vi ska nå ut till nya kunder i norra Europa och på andra utvalda marknader med ett sortiment som grundar sig på starka varumärken i växande kategorier. Fazer Lifestyle Foods utbud, tillsammans med choklad, kommer att bereda vägen ut på internationella marknader. 

Vi fortsätter verkställa vår strategi, med fokus på framtidssäkring för en digitaliserad värld, en högpresterande arbetskultur och vår säkerhetskultur. Vi förbinder oss vid att förbättra vårt resultat genom strategiska initiativ inom alla affärsverksamheter och geografiska områden. Vi har lagt ribban högt och fokuserar på implementering. Vi utny samarbete med forskarvärlden för att skapa nya, attraktiva produkter och lösningar. Vi utvecklar innovationer genom samarbete och skapar därigenom mervärde för både kunder och samarbetsparter.

Den nya produktionsanläggningen i Lahtis, Finland, som med hjälp av en unik produktionsprocess utnyttjar havreskal - en biprodukt från malningsprocessen - till att tillverka xylitol, utgör ett ytterligare exempel på en modern innovation inom cirkulär ekonomi som därtill bidrar till koncernens hållbarhetsmål. Arbetet på tomten i Lahtis har redan påbörjats.

Med vårt förnyade varumärkeslöfte, som står för ett djupare syfte, vill vi försäkra oss om att vi är relevanta för konsumenterna även i framtiden. ”Northern Magic. Made Real.” är unikt och framåtblickande; ett ambitiöst löfte som bygger på vårt arv, visar riktningen inför framtiden och som möjliggör Fazers ambition att expandera kraftigt i norra Europa och internationellt.

Utöver utmärkta produkter och tjänster har konsumenterna ökande behov av varumärken som har ett djupare syfte och som står för värderingar, attityder och gärningar som gör gott i samhället. Vi vill att konsumenterna skall välja Fazer. Vårt förnyade varumärke gör det lättare för oss att kommunicera vilka vi är, vad vi har att erbjuda och vad vi står för.

Vi har definierat ett nytt förhållningssätt till hållbarhet för att främja vårt ställningstagande och utföra konkreta gärningar. Det är i linje med Fazers mission, strategi och det förnyade Fazer-varumärket. Det nya förhållningssättet består av fyra viktiga hållbarhetsmål: 1) 50 % mindre utsläpp, 2) 50 % mindre matsvinn, 3) 100 % ansvarsfulla inköp och 4) mer växtbaserat. Vi vet att hur vi odlar, producerar och konsumerar mat har stor inverkan på miljön, samhället och vårt välmående. Med mat kan vi göra skillnad. Vi har förbundit oss till principerna i FN-initiativet Global Compact och genom att arbeta för att nå våra mål senast 2030 bidrar vi till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

För att främja Fazers omvandling till ett modernt hållbart matföretag, arrangerade Fazers forsknings- och innovationsenhet Fazer Lab den allra första Fazer Innovation Challenge-utmaningen för medarbetare våren 2018. Utmaningen, som inledningsvis mottog 110 idéer, kulminerade i ett evenemang där 24 innovativa lag fick presentera sitt förslag. Lagen arbetade med ett brett urval av idéer, och det första resultatet, ett hantverksbakat hampabröd, finns redan till salu i Finland. Vi värdesätter samarbete med externa parter, och vårt mål är att öka våra kunskaper och skapa innovationer över kategorigränser. Vi tror på öppen innovation och under året har vi samarbetat med externa aktörer inom bl.a. utveckling av förnybara och återvinningsbara förpackningsmaterial.

Under 2018 fortsatte ekonomin på många av Fazers viktigaste marknader att utvecklas gynnsamt. Ekonomin i Finland växte, med stöd av såväl privat konsumtion som gynnsam utveckling av sysselsättningen och låg inflation. Ekonomin i Sverige uppvisade också stabil tillväxt år 2018. Läget på arbetsmarknaden var fortsatt tufft, men löneökningen var relativt stabil och inflationen låg kvar på en normal nivå. Ekonomin i Ryssland å andra sidan hotades fortfarande av sanktioner och utmaningar till följd av interna reformer, även om effekterna av dem lindras av starka makroekonomiska indikatorer och en försiktig penningpolitik. Arbetslösheten i landet var fortsatt låg, medan risken för inflation ökade.

Konkurrensen är hård och har ökat ytterligare på alla marknader. Fazer är dock väl rustat för att stärka sin position på sina hemmamarknader och expandera i och utöver norra Europa.

Inom Fazer Bageri uppvisade enheterna i både Finland och Baltikum en stark utveckling. Butiksbageriernas framgång i Finland fortsatte. Nya butiksbagerier öppnades och nya produkter lanserades. I Ryssland fick Fazer rekordmånga utmärkelser för kvalitet och innovation. Dessvärre hade konsumenternas avtagande köpkraft en negativ inverkan på volymer och på lönsamheten i Ryssland. Fazer Bageri i Sverige hade fortsättningsvis utmaningar med lönsamheten, men i slutet av året kunde vi skönja en förbättring. 

Inom Fazer Konfektyr presterade alla enheter bra. Fazer Konfektyr främjade internationell tillväxt genom att ingå ett avtal med en leverantör i Kina och började bygga upp en organisation i USA.

Lanseringen av de uppdaterade Fazer Yosa-produkterna markerade början på en allt starkare synlighet av Fazer Lifestyle Foods produkter i butiker runt om i Norden. Etableringen av Fazer Retail öppnade nya möjligheter till samarbete mellan affärsverksamheterna och bättre möjligheter för direkt försäljning till konsumenter.

Fazer Food Services resultat låg på en bra nivå, särskilt i Danmark och Finland. Nya koncept och idéer som speglar de rådande trenderna och dagens flexibla matvanor har testats inom Fazer Food Services. Vid slutet av året firade vi Fazers svenska och finska kockteams dubbelseger i Culinary World Cup: Fazer Culinary Team Sweden vann och Fazer Culinary Team Finland tog andraplatsen.

Besökscentret Fazer Experience har vuxit stadigt i popularitet. Centret lockade över 200 000 besökare 2018. Fazer Experience är ett unikt ställe där var och en kan uppleva Fazer på sitt eget sätt. Det finns ett stort intresse för besökscentret och många gäster återvänder gång på gång. All interaktion främjar ständig förbättring, dialog och en djupare förståelse för konsumenternas behov.

På Fazer siktar vi högt och vågar tänka stort. Vi har vuxit oss starkare som företag och marknaden ser oss med nya ögon – som mera progressivt och framåtblickande. Detta är resultatet av det arbete som alla våra fantastiska medarbetare dagligen gör. Tillsammans kommer vi att utveckla företaget ytterligare och skapa nya framgångar. 

Slutligen vill jag tacka alla våra samarbetsparter och intressenter för deras engagemang och stöd under 2018.

Christoph Vitzthum
Koncernchef