Starkt år i en utmanande affärsmiljö

Fazers förmåga att stå emot pandemin i kombination med åtgärder för att förbättra lönsamheten resulterade i ett starkt finansiellt resultat för 2020. 

År 2020 karakteriserades av den globala pandemin och de föränderliga utmaningarna relaterade till den. Alla våra marknader påverkades av covid-19-pandemin. De verksamheter som drabbades hårdast var vår Retail-verksamhet, som omfattar Fazer Cafés och Gateau bageributikerna, Travel Retail inom Fazer Konfektyr och verksamheten för djupfrysta bageriprodukter. On-the-go-kategorierna minskade eftersom konsumenterna reste och åkte kollektivt i mindre omfattning. Tack vare flera initiativ för att förbättra effektiviteten och våra medarbetares professionalism och flexibilitet kunde vi säkerställa kontinuitet i verksamheten, hjälpa samhället och stödja våra kunder. Med hänsyn till den dramatiska krisen och nedgången är jag mycket stolt över vårt resultat under 2020. Den resiliens som vår verksamhet visade, i kombination med våra åtgärder för att förbättra lönsamheten särskilt inom bageriverksamheten i Ryssland och Sverige, resulterade i ett bra finansiellt resultat för 2020. Vår omsättning var fortsatt stabil på föregående års nivå och vår lönsamhet förbättrades. 

Avyttringen av Fazer Food Services i början av året var startskottet för vår resa mot ett integrerat företag inom snabbrörliga konsumentprodukter (FMCG). Under 2020 vidtogs flera åtgärder för att driva intern effektivitet, synergier och mervärde. Vi började implementeringen av en ny operativ modell som inkluderade ändringar i den kommersiella organisationen, inom marknadsföring och inköp samt omorganisering av koncernfunktionerna. Dessutom vidtogs åtgärder för att öka effektiviteten inom tillverkningen. Vi beslöt att flytta produktionen av xylitolpastiller och -tuggummi från fabriken i Högfors till Villmanstrand och produktionen av Fazer Yosa-havreprodukterna från S:t Karins till Koria i Finland. 

Vi fortsatte också att implementera vår tillväxtstrategi i enlighet med vår uppdaterade vision För perfekta dagar. Under året fortsatte Fazer Bageri och Fazer Konfektyr att stärka sina positioner på marknaderna, särskilt i Finland, men även på andra hemmamarknader. Fazer Bageris omvandlingsprogram i Ryssland och i Sverige framskred med goda resultat, vilket stödde koncernens finansiella utveckling. 

Omvandlingsåtgärderna fortsätter i både Sverige och Ryssland, och den 9 februari 2021 meddelade vi att vi inför en ny operativ modell i Fazer Bageri Sverige. Den nya modellen inkluderar ett avtal om återförsäljning och samdistribution med Polfärskt, ett svenskt försäljningsbolag för bagerier, och medför att antalet bagerier minskar från fyra till tre. 

Den nya distributionsmodellen kommer att öka vår flexibilitet och höja våra servicenivåer gentemot kunderna, samtidigt som den är miljömässigt mer hållbar. 

Vår ambition är att bli en av de ledande aktörerna inom växtbaserat i Nordeuropa genom att ständigt identifiera nya kategorier och utöka befintliga kategorier. Genom att investera i innovationer och foodtech stärker Fazer sitt fokus på hållbara matlösningar för framtiden. 

Under 2020 fortsatte bygget av Fazers xylitolfabrikXylitolfabriken, som med hjälp av toppmodern teknik tillverkar xylitol av havreskal – en biprodukt från havrekvarnsprocessen – är unik. Vi är mycket stolta över att fabriken, som tillämpar principerna för cirkulär ekonomi, och Fazers strategiska fokus på innovationer har fått erkännande av finska Livsmedelsindustriförbundet som tilldelade fabriken priset Tähtiteko 2020 i november 2020. Fabriken kommer att invigas 2021. 

Under året ökade Fazer sitt aktieinnehav i Solar Foods och blev bolagets största aktieägare med en ägarandel på 15 %. Solar Foods är ett finskt foodtech startupföretag som har utvecklat en ny proteinråvara, Solein®, ur CO2. 

För att tillgodose den ökande efterfrågan på havre och för att tillhandahålla förstklassiga ingredienser för våra verksamheter fördubblar vi havrekvarnskapaciteten i Lahtis i Finland och Lidköping i Sverige under 2021. Havre kommer fortsättningsvis att vara kärnan i Fazer Lifestyle Foods verksamhet och en viktig råvara, särskilt inom bageriverksamheten. Användningen av havre inom olika kategorier kommer att vidareutvecklas. Ett utmärkt exempel på en genuin innovation som tillgodoser behoven hos konsumenterna är Fazer Havreris som lanserades i alla nordiska länder 2020. Denna nya innovation tilldelades det svenska Livsmedelspriset 2020. Starkt fokus kommer alltjämt att ligga på kategorierna non-dairy, växtbaserade måltider och frukost. Systematiskt FoU-arbete bidrar till ett brett urval av innovationer att bygga vidare på. Selektiva företagsförvärv spelar en avgörande roll för att verkställa tillväxtplanen. 

Fazer, som i år firar 130-årsjubileum, är en finansiellt stark koncern och har en tydlig strategi för framtiden. Vi har höga tillväxtambitioner framöver, vilket även kan öppna för en potentiell utvidgning av aktieägarbasen genom en börsnotering någon gång i framtiden. Under de kommande åren eftersträvar vi tillväxt både organiskt och genom olika mindre och större transformativa M&A-möjligheter. Vi fortsätter att fokusera på våra fyra strategiska tillväxtområden: utnyttja det ledande FMCGvarumärket för att stärka vår position i Finland, påskynda vår tillväxt genom innovationer, trendiga kategorier och foodtech, utveckla en ledande position i Nordeuropa samt förbättra den interna effektiviteten för att möjliggöra branschledande lönsamhet. Hållbarhet är en integrerad del av vår strategi, och vi kommer att fortsätta utveckla hållbara matlösningar för framtiden för att gynna både människorna och vår planet.  

Vår framgång under 2020 och framstegen inom implementeringen av vår strategi hade inte varit möjliga utan den styrka, passion och beslutsamhet som våra medarbetare uppvisade. Tillsammans kommer vi att fortsätta bygga vidare på de fyra grundstenarna av vår strategi, utveckla vår företagskultur för att ytterligare stöda vår omvandlingsresa och beslutsamt arbeta för att förverkliga vårt åtagande i Science Based Targets Initiative, som kommer att handleda oss i vårt arbete för att minska utsläppen av växthusgaser. Vi förväntar oss att Fazers omsättning och den jämförbara rörelsevinsten förbättras under 2021 jämfört med föregånde år, förutsatt att utvecklingen av covid-19-pandemiläget och det allmänna ekonomiska klimatet inte försämras. Vi fortsätter följa läget mycket noggrant och agera med likadan beslutsamhet och flexibilitet som 2020. 

Sist men icke minst vill jag tacka alla våra samarbetsparter och intressegrupper för engagemanget och stödet under 2020. 

Christoph Vitzthum
Koncernchef