För människorna 

Frekvensen av olyckor som leder till sjukfrånvaro (LTAF, Lost Time Accident Frequencey) minskade till 4,7, vilket är bättre än året innan (6,5) och bättre än koncernens LTAF-mål för 2020, 5,0, vilket är en milstolpe på vägen mot det slutliga målet, 0. 

Samtal om värderingar och beteenden fördes för att engagera alla Fazermedarbetare att göra Fazers förnyade värderingar – Nordisk frihet, Äkta relationer och Modig kreativitet – till verklighet i vårt arbete varje dag. 

Resultaten i Fazers medarbetarundersökning förbättrades inom undersökningens alla delområden och i samtliga verksamheter. Enligt återkopplingen från medarbetarna, har Fazers högsta ledning blivit mer synlig och ökat sin närvaro och tillgänglighet. 

Vi ökade medvetenheten om mångfald och inkludering genom en e-utbildning i mångfald på Fazer Campus. Kursen uppmuntrade oss att utmana våra fördomar och se på världen runt omkring oss med nya perspektiv. 

Fazer i Ryssland fick utmärkelsen Made in St. Petersburg, med särskilt erkännande för vårt partnersamarbete med SOS Barnbyar i Pusjkin och det omfattande donationsprogrammet. 

För planeten 

Vår energieffektivitet förbättrades med 18 % jämfört med referensåret 2011. Uppkomsten av avfall minskade i och med ny lagstiftning gällande brödbeställningar i Ryssland och produktionseffektiviteten förbättrades i enheter med stora volymer i Finland. 

Fazer började samarbeta med Baltic Sea Action Group (BSAG) och Reaktor för att skapa en utbildningsplattform för odlare i regenerativt jordbruk. E-utbildningen lanserades i februari 2021. 

Vi introducerade Fazer Havreris, som har utmärkt näringsinnehåll och mindre klimatavtryck än konkurrerande produkter i kategorin. Fazer Kvarn vann Livsmedelspriset 2020 i Sverige för Havreriset, som säljs under Fazers varumärke Frebaco. 

Systematiskt internt arbete genomfördes för att definiera hållbara inköp och utveckla relaterade upphandlingsprocesser.  

Vi lyckades undvika att flera ton djupfrysta bageriprodukter, ursprungligen avsedda för hotell och restauranger, gick till spillo genom att öppna en drivein-butik för konsumenter i Vanda och Lahtis i Finland. 

För affärsverksamheten 

Bygget av vår nya fabrik som tillverkar xylitol av havreskal samt av den angränsande biovärmeanläggningen framskred enligt plan. De nya anläggningarna avses tas i bruk 2021. 

Vi gjorde ytterligare en investering i Solar Foods, som har utvecklat en ny proteinråvara, Solein®. Fazer är nu den största enskilda aktieägaren i det finländska startup-företaget. 

Ett program för implementering av uppförandekoden för leverantörer inleddes och till slutet av året hade leverantörer som representerar 52 % av Fazers sammanlagda utgifter undertecknat uppförandekoden. 

Fazer fick högsta poäng någonsin i undersökningen om förtroende och anseende, där dimensionerna ekonomiskt resultat samt produkter och tjänster fick högst poäng i Finland. I Sverige låg Fazer på samma goda nivå som tidigare och i Ryssland (Sankt Petersburg) nådde Fazers anseende överlag en utmärkt nivå. 

Hållbarhetsrapport 2020