En tredjedel av all mat som tillverkas för mänsklig konsumtion globalt varje år går förlorad eller slängs. Matsvinn inverkar negativt på klimatet, vattendragen och jordmånen och minskar naturens mångfald. Fazers mål är att förebygga mat- och råvarusvinn.

Att förebygga matsvinn är ett viktigt fokusområde för Fazer. Fazers mål är att minska mängden matsvinn med 50 procent fram till år 2030. Fazer har en plan för att förebygga mat- och råvarusvinn för hela Fazer-koncernen. Planen innehåller mål för att förhindra uppkomsten av avfall och råvarusvinn, med ambitionen att förflytta verksamheten i en riktning som stödjer en cirkulär ekonomi. 

Fazer avfallshierarki

Fazer har anammat principerna i Europeiska Unionen avfallshierarki: förebygga, återanvända, materialåtervinna, annan återvinning, till exempel energiåtervinning, och bortskaffande. I praktiken innebär detta att vi alltid ska prioritera att förebygga det avfall som uppstår i verksamheten. Om avfall inte kan undvikas, ska vi arbeta för att underlätta återanvändning. Därefter ska vi överväga alternativen materialåtervinning och annan återvinning (energiåtervinning) i den ordningen. 

Åtgärder för att minska avfallet i vår produktion 

Huvuddelen av det organiska produktionsavfallet återvinns idag som råmaterial för bioetanol, medan resten används som djurfoder, huvudsakligen till grisar och renar. På så vis har vi lyckats reducera mängden matavfall som går till deponi ner till under 2 %. Vår nya Xylitol fabrik kommer att konvertera stora sidoströmmar till nya ingredienser.

Donering av mat

Vi strävar efter att förhindra överproduktion vid produktionsanläggningar och caféer med hjälp av god planering. Trots detta blir det över ätbar mat samt ätbara bageri- och konfektyrprodukter. Just nu donerar vi livsmedel till mathjälp i Finland, Sverige, Ryssland, Estland, Lettland och Litauen. I Ryssland så donerade Fazer bageriprodukter till över 50 betrodda välgörenhetsorganisationer och fonder i St. Petersburg och Moskva. Inkluderat i dessa 50 är Röda Korset som arbetar med barn och familjer under svåra omständigheter, sociala organisationer som arbetar med äldre människor i St. Petersburg och Moskva. Under 2020 har Fazer is Ryssland donerat 450 ton bagerprodukter till de behövande.

Genom mathjälp till välgörenhetsorganisationer används maten till det den är ämnad för och samtidigt minskar vi det onödiga svinnet. I Finland donerar vi produkter för mathjälp till exempel till Helsingfors Missionen samt välgörenhetsorganisationen Veikko ja Lahja Hurstin Lapeudentyö.

Samarbete med intressegrupper

Fazer har engagerat sig i nationella och europeiska intressentnätverk för att minska matsvinnet. Vi har även anslutit oss till system och applikationer såsom Karma, med vars hjälp osålda produkter säljs till ett reducerat pris vid slutet av dagen.