En tredjedel av all mat som tillverkas för mänsklig konsumtion världen över varje år går förlorad eller slängs. Fazers mål är att förebygga avfall och råvarusvinn

Att förebygga matsvinn är ett viktigt fokusområde för Fazer. År 2016 utvecklade Fazer en plan att förebygga avfall och råvarusvinn för hela Fazer-koncernen. Planen innehåller mål för att förhindra uppkomsten av avfall och råvarusvinn, med ambitionen att förflytta verksamheten i en riktning som stödjer en cirkulär ekonomi. I planen ingår de mål för Fazer Food Services, Fazer Cafés och Gateau-bageributikerna i Sverige som godkändes 2015. Planen innehåller dessutom specifika mål för Fazer Konfektyr, Fazer Bageri och Fazer Kvarn för att minska avfallet med 10 procent senast 2020.

Fazer avfallshierarki

Fazer har anammat principerna i Europeiska Unionen avfallshierarki: förebygga, återanvända, materialåtervinna, annan återvinning, till exempel energiåtervinning, och bortskaffande. I praktiken innebär detta att vi alltid ska prioritera att förebygga det avfall som uppstår i verksamheten. Om avfall inte kan undvikas, ska vi arbeta för att underlätta återanvändning. Därefter ska vi överväga alternativen materialåtervinning och annan återvinning (energiåtervinning) i den ordningen. I vissa fall kan miljöpåverkan av att skicka avfall till materialåtervinning och skicka avfall för energiåtervinning vara likvärdig. Fazer har som mål att inte skicka något avfall till deponi till 2020.

Förebygga avfall i våra restauranger

Att förebygga matsvinn är ett viktigt fokusområde för Fazer Food Services, och flera åtgärder har vidtagits de senaste åren. Stora satsningar har gjorts för att hitta enhetliga sätt att följa upp och mäta svinnet i restauranger på alla marknader. 

Under 2016 ordnade Fazer Food Services svinnkampanjer för att minska serverings- och tallrikssvinnet. Målet var att minska matsvinnet med 10 gram per portion senast 2017 – fördelat på 5 gram från lager- och serveringssvinn och 5 gram från tallrikssvinn. Som resultat av kampanjerna och de pågående satsningarna minskades svinnet med 6,8 gram per portion 2016.

Då företaget serverar omkring 100 miljoner portioner årligen innebär det att procenttalet kan omvandlas till en minskning på 680 ton om året. För att minska tallrikssvinnet genomfördes kampanjer för minskat avfall i restaurangerna under 2016. Satsningarna fortsätter under 2017.

Arbetet är inte begränsat till restaurangerna: Fazer har också undersökt metoder för att minska matsvinnet längre ned i värdekedjan. För att minska svinnet har Fazer till exempel upphandlat grönsaker av andrasortering som inte uppfyller de estetiska kraven. En missformad morot smakar precis lika gott som en välformad sådan.

Åtgärder för att minska avfallet i våra bagerier, konfektyrproduktion och kvarn

Fazer Way in Production är Fazers gemensamma sätt att arbeta för att tillverka bageri- och konfektyrprodukter. Metoden går ut på att samordna processer och arbetssätt och ständigt förbättra dem. Att eliminera avfall är en av kärnprinciperna i Fazer Way in Production. Fazer Way in Production handlar om människor. Alla medarbetare ska kunna bidra till att förbättra vårt arbetssätt. Fazer Bageri, Fazer Konfektyr och Fazer Mill & Mixes har åtagit sig att minska avfallet med 10 procent per producerat ton fram till 2020.

Huvuddelen av produktionsavfallet återvinns idag som råmaterial för bioetanol, medan resten används som djurfoder. På så vis har vi lyckats reducera mängden matavfall som går till deponi.

Donering av mat

Vi strävar efter att förhindra överproduktion vid våra bagerier, konfektyrfabriker och restauranger med hjälp av god planering. Trots detta blir det över ätbar mat samt ätbara bageri- och konfektyrprodukter. Just nu donerar vi livsmedel till mathjälp i Finland, Sverige, Ryssland, Estland, Lettland och Litauen.

Genom mathjälp till välgörenhetsorganisationer används maten till det den är ämnad för och samtidigt minskar vi det onödiga spillet. I Finland donerar vi produkter för mathjälp till exempel till Helsingfors Missionen samt välgörenhetsorganisationen Veikko ja Lahja Hurstin Lapeudentyö.

Mål för minskning av matsvinnet har också antagits i Fazer Cafés och i Gateau. Fazer Cafés beslutade att minska matsvinnet genom att utveckla en process för att donera osåld mat till välgörenhet och minska det organiska avfallet. Gateaus mål är att minska svinnet från framdukningen med 40 procent senast år 2020. Gateau donerar idag en stor mängd osålt bröd till välgörenhet.

Samarbete med intressegrupper

Fazer har engagerat sig i nationella och europeiska intressentnätverk för att minska matsvinnet. Fazer sponsrar också RSA Student Design Awards, en tävling där nya formgivare världen över utmanas att tackla brådskande sociala, miljömässiga och ekonomiska problem – som matsvinn – genom designtänk.