Fazers mål är minskad påverkan på klimatet och effektivisera energianvändningen som är en av Fazers mest betydande miljöaspekter.

Energianvändningen är en av de mest betydande direkta miljöeffekterna av Fazers produktionsanläggningar och restauranger. 

Den globala livsmedelsproduktionen står för mer än 30% av världens utsläpp av världens växthusgaser. Att odla, producera och importera mat bidrar avsevärt till klimatförändringarna. Klimatförändringar och miljöpåverkan av företagsverksamhet är en global angelägenhet. Det är viktigt för Fazer att agera på ett sådant sätt att tillgången på kritiska naturresurser och energi kan säkras även i framtiden.

Våra mål

Effektiv energianvändning: Fazers mål är att minska energiförbrukningen med 20 procent per produkt fram till 2020.

Mer förnybar energi: Utöver ovan är Fazers mål att andelen förnybar energi ska öka. 2017 ska den utgöra 70 procent av elförbrukningen.

Energimålen omfattar Fazer Bageri, Konfektyr och Fazer Kvarn.

Praktiska steg mot energieffektivitet och minskad klimatpåverkan

Under 2016 gjordes energikartläggningar i alla Fazers verksamhetsländer inom EU, enligt EU-direktivet om energieffektivitet.

I Finland nådde Fazer Konfektyr, Fazer Bageri och Fazer Kvarn sina nationella energieffektiviseringsmål som fastställs i det nationella energiavtalet som gällde till 2016. Fazer Konfektyr anslöt sig 2009, Fazer Bageri och Fazer Kvarn Finland 2008. Energieffektivitetsavtal är en frivillig metod, fastställd i samarbete mellan regeringen och företag, för att uppfylla de energieffektivitetskrav som EU har ställt på Finland. De frivilliga avtalen har en viktig roll i implementeringen av landets energi- och klimatstrategi, eftersom förbättringar i energieffektiviseringen bidrar till att minska koldioxidutsläppen och därigenom bromsa upp klimatförändringarna. 

Totalt minskade Fazers energiförbrukning med 4 procent jämfört med 2015. Förnybar elektricitet utgjorde 86 procent av den totala  elförbrukningen, klart över målnivån på 70 procent. Fazer Bageris verksamhetsställen i Litauen och Lettland köpte enbart förnybar elektricitet under 2016, vilket ökade den totala andelen förnybar energi. I Finland och Sverige köpte Fazer återigen enbart förnybar elektricitet under 2016.

Matens klimatpåverkan

I genomsnitt utgör odling av grönsaker en mindre belastning på miljön än kött- och mjölkproduktion. Fazer jobbar för att öka användningen av växtbaserade produkter och råvaror i utbudet i företagets restauranger, genom till exempel nudging som försiktigt styr konsumenterna att välja vegetabiliska alternativ till kött. Miljöeffekterna minskas också genom användning av säsongsråvaror. Dessutom fortsätter Fazer sitt effektiva arbete för att minska matsvinnet i alla verksamheter.