Vi följer WWF:s fiskguide för att utvärdera fisk- och skaldjursarternas hållbarhet.

Vi använder inte utrotningshotade rödlistade fisk- eller skaldjursarter. Vårt mål är att ytterligare öka användningen av rekommenderade grönlistade fiskarter och skaldjur i våra kaféer.