Som livsmedelsföretag är det ytterst viktigt för Fazers affärsverksamhet att vi kan garantera säkra produkter av hög kvalitet. Livsmedelssäkerheten vägleder och styr all vår verksamhet, från inköp av råvaror till produktion, bearbetning, förpackning, lagring och leverans.


För Fazer bygger livsmedelssäkerheten på noggrant reglerade och övervakade produktions- och leveransprocesser, förstklassiga ingredienser och utförlig produktinformation.

Våra medarbetare har en nyckelroll när det gäller utveckling av livsmedelssäkerhetsfrågor. Vi fokuserar på långsiktig kvalitetsutveckling och utbildning, lyssnar på våra kunder och konsumenter och lär oss av deras erfarenheter samt satsar på samarbete med våra leverantörer. Vi anser att alla dessa är nyckelfaktorer när det gäller att producera och leverera säkra produkter och tjänster.

Vi följer säkerhetsriktlinjerna och -föreskrifterna

Livsmedelsproduktionen övervakas noggrant och vi följer alla tillämpliga föreskrifter. Vi tillämpar HACCP-metoden som har tagits fram för att förebygga livsmedelssäkerhetsrisker bland annat i produktionsprocesserna.

Vi har också utarbetat en egen standard för livsmedelssäkerhet. Arbetet inleddes 2012 inom Fazers bageri- och konfektyrverksamheter och fortsatte 2013 med en livsmedelssäkerhetsanalys som genomfördes i alla Fazers verksamhetsländer. Syftet med standarden är att förbättra Fazers produktsäkerhet ytterligare och att utveckla personalens kompetens i livsmedelssäkerhetsfrågor.

De huvudsakliga fokusområdena i Fazers livsmedelssäkerhetsstandard är:

  • riskhantering när det gäller allergener
  • riskhantering när det gäller främmande föremål
  • process för spårbarhet och återkallelse
  • kontroll av avvikande produkter
  • säkerställa en obruten kylkedja
  • planering och underhåll av utrymmen och utrustning.

Med hjälp av Fazers livsmedelssäkerhetsstandard går det också att skapa och certifiera ett externt livsmedelssäkerhetssystem på våra produktionsanläggningar.

Dessutom övervakar och säkrar vi kvalitet, ursprung och ansvar i hela vår leveranskedja. Vi tillämpar en systematisk process för att samla in information innan vi väljer och godkänner våra leverantörer och råvaror. Vår granskningsprocess omfattar utvärdering av våra leverantörer när det gäller produktion och kvalitet, inklusive livsmedelssäkerhet och miljöfrågor.

Utförlig produktinformation

Korrekt och aktuell produktinformation är en vital del av livsmedelssäkerheten, särskilt för personer med specialdieter, inklusive allergier. Därför har vi en speciell, styrd process för att säkra att produktinformationen blir korrekt på nya produkter och produkter under utveckling, och vi fäster speciell uppmärksamhet vid allergener.

Den viktigaste produktinformationen finns alltid tryckt på produktens förpackning. På Fazers webbplats finns också information om våra produkter, och personalen i vår kundtjänst svarar gärna på frågor om våra produkter och deras användning. Vi ber dig ta del av produktinformationen när du köper en produkt och kontakta vår kundtjänst om du har frågor om produktens användning, förvaring eller lämplighet.

Långsiktigt livsmedelssäkerhetsarbete

Vi har många certifikat för livsmedelssäkerhet och kvalitet på våra produktionsanläggningar. Till exempel har alla Fazers bagerier i Sverige varit certifierade enligt den globala standarden för livsmedelssäkerhet BRC i flera år. Fazers kexfabrik har sedan 2010 varit certifierad enligt standarden för livsmedelssäkerhet FSSC 22000. Vi har också utvecklat egna metoder för riskhantering när det gäller allergener och främmande föremål.

Fazer har en omfattande plan att certifiera alla produktionsanläggningar enligt systemen för livsmedelssäkerhet, arbetssäkerhet och miljöledning. Här finns en förteckning över våra nuvarande certifikat för livsmedelssäkerhet, arbetssäkerhet och miljöledning.