Till följd av det ökande behovet att agera på klimatförändringarna och olika miljöfrågor, till exempel förlusten av biologisk mångfald, fortsätter vi att utveckla hållbara lösningar som främjar både människornas och planetens välmående. Vi vill agera hållbart i hela leverantörskedjan och minimera de negativa miljöeffekterna av vår verksamhet.

Koncern-målet i fråga om miljöansvar är 50 procent mindre utsläpp och 50 procent mindre matsvinn. Att öka andelen förnybara energikällor och vidta åtgärder för energieffektivisering utgör en viktig del av Fazers åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna. Vi vidtar åtgärder för att minska avfallet inom hela koncernen och fokuserar på att minska matsvinnet och återvinna våra biprodukter för ökad cirkulär ekonomi. 

Andra viktiga hållbarhetsteman för Fazer är

Vi bedömer hela tiden de vattenrelaterade riskerna i värdekedjan och deltar i kollektiva åtgärder för att utveckla en mer hållbar vattenhantering. Våra förpackningar har optimerats för att minska användningen av plast och vi strävar efter ett slutet kretslopp genom att använda återvinningsbara förpackningar och öka andelen återvinningsbart material.

Fazers spannmålsvision är ett viktigt led i vårt arbete med att stödja ett hållbart lantbruk. Vi har förbundit oss att upprätthålla de globala ekosystemen genom att följa WWF:s Fiskguide samt genom våra åtaganden gällande palmolja, soja och frigående ägg.