Fazer är SOS-Barnbyars partnerföretag i Finland, Sverige och Ryssland och stöder även organisationens verksamhet i Estland. Vi har understött organisationen i över 40 år och vårt samarbete består av både ekonomiskt stöd och gemensamma goda stunder.

Vi har valt att samarbeta med SOS Barnbyar, som precis som vi tror på individens egen kraft att bidra till sin egen utveckling. SOS Barnbyar skapar trygga hem och utrustar barn och vuxna med de verktyg de behöver för att bygga upp ett självständigt liv. När ungdomar får möjlighet att växa upp till starka självständigt vuxna hjälper de inte bara sig själva utan stärker även det samhälle de lever i.

Vi stödjer SOS Barnbyars ungdomsarbete i Equador.

I SOS Barnbyars ungdomsboenden får unga som haft en tuff start i livet en chans att utvecklas och utbilda sig så att de så småningom kan flytta ut i samhället som starka, självförsörjande vuxna.