Xin Huang kommer från Kina, är doktor i livsmedelsvetenskap, och därtill den senaste medlemmen i forskningsteamet på Fazers innovations- och forskningslabb. Han tog doktorsgraden vid Helsingfors universitet och gör nu sin postdok-forskning hos Fazer, inom ramen för det finska matchningsprogrammet PoDoCo. Målet för PoDoCo är att stärka långsiktig konkurrenskraft och stödja strategisk förnyelse för företag i privat sektor, samt att generera anställningsmöjligheter för yngre personer med doktorsgrad.

När novembermörkret lägger sig över Finland kan man kanske undra hur det kommer sig att personer från andra länder väljer att slå sig ner här. För Xin Huang från Kina är svaret enkelt: ”Finland – i synnerhet Helsingfors universitet och Fazers forskningschef Jussi Loponen – är internationellt erkända för sin forskning och kompetens inom spannmål och deras effekter på välbefinnandet.”

När det fanns möjlighet att bli del av Fazers forskningsgrupp och att göra sin postdok-forskning om vetekänslighet hos Fazer, flyttade Xin sitt kontor till Fagersta i september. Inte långt därefter bestämde han sig för att packa väskan och bege sig till Edmonton i Kanada, för att göra ett antal forskningsexperiment vid University of Alberta under november och december.

”Det här är första gången som Fazer deltar i PoDoCo-programmet. Det här sättet att samarbeta med den akademiska världen är mycket intressant, och vi är väldigt glada över att Xin har valt att forska hos oss, inom ett område som är högst relevant för Fazer”, säger Jussi Loponen.

Vete, känslig mag-tarmkanal och surdegsbröd som vetenskap

Vetekänslighet är ett högaktuellt område och något som påverkar många människors vardag. Många undviker veteprodukter eftersom de upplever magproblem, och en del väljer glutenfri kost trots att diagnosen celiaki, dvs. glutenintolerans, inte har fastställts.

Många av de symtom som vete kan orsaka hos personer som inte är diagnostiserade med celiaki, har ofta inget med gluten att göra, vilket redan är känt. Vad som kan orsaka sådana symtom är dock mindre känt: ”De olika aspekterna av vetekänslighet är inte så välkända eller undersökta. Det finns mycket forskning att göra”, säger Xin. Hans forskning handlar om sådan vetekänslighet som inte har något samband med diagnostiserad glutenintolerans.

Diagnosen celiaki är ganska enkel att fastställa entydigt, medan vetekänslighet som inte beror på glutenintolerans kan vara svårare att diagnostisera, och symtomen kan variera mellan olika personer. Möjliga orsaker kan vara överkänslig tarm (IBS) och FODMAP-kolhydrater i vete. Förklaringen skulle också kunna finnas i mag-tarmkanalens bakterieflora: Om bakteriefloran inte är frisk, blir magen känsligare mot inflammationer.

Brainhow_Xin_860x390.jpg

Xin Huang

Vilket leder oss fram till kärnan i Xins forskning: I fall där gluten inte är den främsta orsaken till vetekänslighet, kan boven vara något som kallas amylas-trypsin-hämmare, vilket är detsamma som ATI-proteiner i vete.  Och eftersom ATI-proteinerna är den potentiella orsaken till olika symtom, syftar Xins forskning till att visa hur man under bakningsprocessen skulle kunna minska mängderna av de nämnda proteinerna i bröd, i synnerhet vid bakning av surdegsbröd.

Precis som för Fazer-innovationen LOFO™ – som ger en lösning för att minska mängden FODMAP-ingredienser i bröd – kanske surdeg kan erbjuda ett sätt att avhjälpa vetekänslighet.