Fazer-koncernens syn på en balanserad kost inkluderar följande principer.

Stödja ett välbalanserat utbud

En balanserad kost ingår i en hälsosam livsstil. Fazer anser att välbalanserade matval skapar välmående. Vårt mål är att det ska vara lätt för kunder och konsumenter att göra hälsosamma och hållbara val. För att möjliggöra bättre val använder vi nudging och motsvarande sätt att dela information.

En kost som innehåller rikligt med vegetabilier är både hälsosam och miljövänlig. Fazer uppmuntrar ett ökat intag av vegetabilier som spannmål, grönsaker, baljväxter, frukter, bär och nötter genom att erbjuda kunder och konsumenter ett lockande, innovativt och varierat utbud av dessa.

Övervikt och fetma är hälsorisker. Viktuppgång sker med tiden när energiintaget – oavsett källan – är högre än energiförbrukningen. Fysisk aktivitet är viktig för att bibehålla energibalansen. Fazer vill hjälpa konsumenter och kunder att leva ett långt och hälsosamt liv utan sjukdomar som kan förebyggas, till exempel diabetes eller hjärtsjukdomar. Fetma ökar risken för dessa sjukdomar. Därför tar Fazer fetmaproblemet på allvar. Läs mer om Fazer är för ett välbalanserat utbud.

Produktdeklarationer

Fazer strävar efter att aktivt ge information om rekommenderade portionsstorlekar vid olika tillfällen och att angeantalet portioner i förpackningar som inte är avsedda för endast en person.

Fazers produktförpackningar kommer att förses med information om energiinnehållet (kcal) och, om möjligt, även annan näringsinformation. Alternativt kommer vi att erbjuda konsumenter och kunder denna information att på andra lättillgängliga sätt, till exempel på Fazers webbsidor.

I Fazer-koncernens marknadsföringspolicy fastställs kriterier för hur vi tillämpar utgångspunkten för en hälsosam kost vid marknadsföring.

Öppen dialog

Fazer har ett nära samarbete med hälsomyndigheter och beslutsfattare och följer näringsforskningen noggrant. Vi följer de nordiska näringsrekommendationerna i vår verksamhet. Vi tillämpar näringsinformation för att tillhandahålla produkter och tjänster som främjar bättre hälsa hos konsumenterna. Fazer för en öppen dialog med sina intressenter för att tillgodose deras behov och förbättra produkternas näringsmässiga egenskaper.

Fazer satsar på att förstå kundernas och konsumenternas behov och beteenden. Det finns många konsumenter med intresse för hälsa och välmående som följer olika dieter, och de egna preferenserna när det gäller hälsa varierar från individ till individ. Fazer stöder sig på de nordiska näringsrekommendationerna och vetenskaplig forskning i sin verksamhet. Vi utvecklar ett ansvarsfullt och varierat utbud och respekterar individens frihet att välja den kost som bäst tillgodoser de egna behoven.

Med utgångspunkt i näringsämnen

Det finns starka vetenskapliga bevis för att en kost rik på spannmålsfibrer och fullkorn är hälsosam. Fazer satsar på att utveckla ett läckert och lättanvänt utbud av spannmålsprodukter som innehåller rikligt med fibrer och så mycket fullkorn som möjligt. Denna typ av produkter innehåller också ”bra kolhydrater” som ger oss livsviktiga näringsämnen och fibrer samt långvarig energi.

Proteiner är viktiga för barns tillväxt och utveckling och de bidrar till att stärka musklerna och benbyggnaden. Därför är de av stort intresse bland konsumenterna. Fazer rekommenderar ett måttligt proteinintag och uppmuntrar ett ökat intag av vegetabiliska proteinkällor i stället för animaliska. Detta både främjar människans hälsa och minskar belastningen på miljön. Genom att blanda olika vegetabiliska proteinkällor är det lätt att få den totala proteinkvalitet som kroppen behöver.

Ett stort intag av salt kan leda till högt blodtryck, vilket är en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar. Fazer har förbundit sig att erbjuda alternativ med olika stort saltinnehåll och undersöker möjligheterna att gradvis minska saltinnehållet i produktkategorier som bidrar till ett stort saltintag.

Socker är en naturlig och uppenbar ingrediens i många av Fazers produkter. De nordiska näringsrekommendationerna och Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar att intaget av tillsatt socker ska vara mindre än 10 procent av det dagliga energiintaget. Fazer stöder detta, då en sådan kost både främjar hälsan och tillåter söta godsaker i måttlig mängd. Fazer undersöker nya möjligheter och tekniker för att minska sockret i sina produkter och för att erbjuda alternativ med mindre sockerinnehåll.

När det gäller fett och hur det påverkar hälsan är kvaliteten av större betydelse än kvantiteten i kosten. Därför använder Fazer mjuka vegetabiliska fetter då det är möjligt och har som mål att minska mängden hårda animaliska fetter. Fazer strävar efter att avlägsna alla eventuella källor till transfetter i sina produkter.