Fazer-koncernen har förbundit sig att agera ansvarsfullt. Denna syn på en balanserad kost fastställer hur vi beaktar principerna för hälsosam kost och bra näring när vi gör hälsosamma val lättillgängliga för konsumenter och kunder.

Företagsansvar är en oskiljaktig del av varumärket Fazer. Området Hälsa och välmående ingår i Fazers företagsansvarsprogram. Fazer har förbundit sig att kontinuerligt förbättra sin verksamhet. Vi lyssnar noggrant på konsumenternas och kundernas behov och vill kunna erbjuda dem produkter och tjänster som möjliggör en hälsosam och hållbar livsstil.

Fazer följer aktivt vetenskapen om hälsa och näring. Vi har välfungerande nätverk med universitet, forskningsinstitut och andra professionella aktörer och är aktiva i många vetenskapsforum. Det innebär att vi grundar vår verksamhet på vetenskapligt baserad kunskap. Vi följer de nordiska näringsrekommendationerna och tillämpar dem i vår produktutveckling. Vi förbättrar hela tiden våra produkter, använder råvaror av hög kvalitet och deltar i den öppna dialogen om hälsa och näring. Vi tillhandahåller transparent information om våra produkter och tjänster.

Vi anser att medvetna val, utgående från kunskap och egna preferenser, skapar balans och välmående.

Vårt mål är att det ska vara enkelt att göra hälsosamma val. 

Vi tillämpar denna syn på en balanserad kost i all vår verksamhet och i alla våra funktioner. Till dem hör bland annat utveckling av nya produkter, omarbetning och uppdatering av befintliga produkter, val av råvaror, kommunikation och marknadsföring. Fazers syn på en balanserad kost styr också Fazers strategiprocess och utveckling av ny affärsverksamhet.

Vi har samma syn på en balanserad kost som de nordiska näringsrekommendationerna där de säger följande (inofficiell översättning från engelska): ”En balanserad kost kan uppnås genom att välja livsmedel från flera olika livsmedelsgrupper och inte äta för mycket. Livsmedel i samma livsmedelsgrupp har vissa näringsmässiga egenskaper och andra särdrag gemensamt. Ur näringssynvinkel ger dessa många möjligheter att välja liknande produkter inom samma livsmedelsgrupp.”