Vårt ansvar

Vi vill göra gott för både människor och vår planet. Detta är en del av vår strategi, vårt arv och vår framtid. För att återspegla denna önskan förnyade vi vårt hållbarhetsarbete under 2018 och valde fyra hållbarhetsmål som styr vårt arbete. Under 2020 gjorde vi fina framsteg och vi strävar efter att uppnå dessa mål senast 2030.Vi har jobbat mot målen i årtionden genom att förespråka hälsosamma matvanor, minskat matsvinn och ökad transparens vid råvaruinköp. 2019 var det första året då våra insatser styrdes av vårt nya hållbarhetsarbete. Vi har åstadkommit mycket, men blickar redan framåt, mot en än mer hållbar framtid.