Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Ansvarsfulla inköp

fazer-sustainable-sourcing-940x370.jpg

För att säkerställa högklassiga råvaror och en hållbar verksamhet i hela vår leveranskedja väljer vi våra leverantörer och affärspartner utifrån deras tekniska kompetens och efterlevnad av vår uppförandekod för leverantörer.

Vår verksamhet har inverkan på människor, samhällen och företag. Råvaruproduktion, logistik och inköp medverkar i lika hög grad. Därför måste vi säkerställa hållbarhet i hela värdekedjan från odlare till konsument.

Vi samarbetar endast med noggrant utvalda leverantörer och affärspartner. För att främja ansvarsfulla inköp i vår verksamhet beräknar vi hur stor procentandel av utgifterna som hänför sig till leverantörer som har undertecknat vår uppförandekod för leverantörer. 

Vår uppförandekod för leverantörer baserar sig på internationella konventioner, lagar och bestämmelser samt på bästa praxis. I den fastställs de etiska, sociala och miljömässiga standarderna för leverantörer och tjänsteleverantörer. Genom att underteckna uppförandekoden visar leverantörerna sitt åtagande till hållbar verksamhet.

Fazer har gjort ett åtagande till initiativet Science Based Targets initiative. För att minimera miljöpåverkan i hela vår värdekedja förband vi oss 2021 till att 53 procent av våra leverantörer, beräknat utifrån utgifterna, också ska förbinda sig till de vetenskapligt baserade målen senast 2025.

Vi gör hela tiden framsteg i vår strävan efter en mer hållbar värdekedja inom ramarna för vårt samarbete med leverantörer. Vi förnyade vår uppförandekod för leverantörer under 2021, efter lanseringen 2020.