Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Hållbar soja samt hållbara fisk- och skaldjursarter 

Soy_940x370_Main.jpg

Fazer har förbundit sig att till att använda enbart hållbar soja samt hållbara fisk- och skaldjursarter.

Fazer åtagande för 100 % certifierad soja gäller all Fazers verksamhet. All soja som används direkt eller indirekt i värdekedjan ska uppfylla de krav som fastställts av Roundtable on Responsible Soy (RTRS) eller ProTerra. Fazer rapporterar om sin användning av soja varje år.  

 

Globalt används ungefär 70 procent av alla soja som djurfoder. Fazer använder endast små mängder soja som ingrediens i livsmedel. Indirekt kan soja användas genom djurfoder som används vid produktion av kött, fisk, mejeriprodukter och ägg. Vid produktionen av den mjölk som används i Fazers mjölkchoklad fodras inte korna längre med sojabaserad foder.  

Ohållbar sojaproduktion förknippas med negativ miljöpåverkan, som avskogning och förlust av biologisk mångfald. 

Med sitt mål för soja deltar Fazer i det finländska åtagandet för soja och Svenska Sojadialogen. 

Fisk och skaldjur 

Vi följer WWF:s Fiskguide för att hjälpa oss att bedöma om olika fisk- och skaldjursarter är hållbara. Vi använder inte hotade, rödlistade fisk- eller skaldjursarter. Vi har som mål att ytterligare öka användningen av grönlistade fisk- och skaldjursarter i våra caféer.