Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Palmolja 

Palm_oil_fruits_940x370_Main.jpg

Palmolja är en vegetabilisk olja som utvinns ur frukten från oljepalm och är världens mest använda vegetabiliska olja.

När palmolja produceras på ett ohållbart sätt kan det dock inbegripa röjning av stora markarealer för palmoljeplantager. Detta i sin tur kan leda till förlust av regnskogar samt förstöra livsmiljöer för hotade arter, påskynda klimatförändringarna och orsaka sociala problem genom förlust av mark och försörjningsmöjligheter. 

Fazer använder enbart RSPO-certifierad och hållbart producerad palmolja.