Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Palmolja 

Palm_oil_fruits_940x370_Main.jpg

Palmolja är en vegetabilisk olja som utvinns ur frukten från oljepalm och är världens mest använda vegetabiliska olja. Som medlem i Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) har vi åtagit oss att stödja ansvarsfulla inköp av palmolja.

Palmolja har utmärkta tekniska egenskaper, vilket gör den till en mycket lämplig ingrediens inom livsmedelsindustrin, som ersättning för transfetter. Oljepalmen har mycket hög avkastning och kräver mindre markareal än någon annan gröda för att producera olja. Odling av palmolja har varit en källa till ekonomisk tillväxt för många länder, som Indonesien och Malaysia, och erbjuder sysselsättningsmöjligheter i samhällena. 

Palmoljeindustrins kraftiga expansion har gjort de miljömässiga och sociala utmaningarna i industrin uppenbara. Utmaningarna har lett till en pågående aktiv diskussion och en oro bland konsumenter och andra intressenter angående hållbarheten i palmoljeproduktionen. 

Användning av palmolja är inte skadlig. Vad som gör skillnad är hur palmolja produceras. När palmolja produceras på ett ohållbart sätt, kan röjning av stora markarealer för palmoljeplantager leda till förlust av regnskogar samt förstöra livsmiljöer för hotade arter, påskynda klimatförändringarna och orsaka sociala problem genom förlust av mark och försörjningsmöjligheter.  

Ansvarsfulla och transparenta inköp av palmolja kan stödjas genom att iaktta kraven i Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), ett globalt flerpartsinitiativ om hållbar palmolja skapat för att möta utmaningarna relaterade till produktion av palmolja. Cirka 20 procent av den globala palmoljeproduktionen är RSPO-certifierad. 

 

Fazer-koncernens åtagande för ansvarsfull palmolja 

Merparten av den palmolja som Fazer använder ingår i vegetabiliska oljeblandningar. Vi använder palmoljebaserade fetter vid tillverkning av vissa kaffebröd, kex och konfektyrfyllningar. 

Fazer köper enbart certifierad, hållbar palmolja. Fazer har förbundit sig att använda endast RSPO-certifierad palmolja. Vårt mål är att använda enbart segregerad palmolja senast 2024. Åtagandet omfattar hela Fazer-koncernen, inklusive alla länder och produktkategorier.

Innan segregerad palmolja är tillgänglig på alla marknader kan massbalans-certifierad palmolja användas i kombination med systemet Book & Claim, som stödjer självständiga småodlare. 

Fazer kommer att genomföra tredjepartsrevisioner av leveranskedjan enligt RSPO på alla produktionsanläggningar som använder palmolja. Fazer Konfektyr och Fazer Bageri Finland har reviderats och erhållit certifieringar från RSPO för leveranskedjan. 

Fazer satsar kontinuerligt på FoU för att ta fram hållbara och hälsosamma livsmedelsprodukter. I framtiden kommer Fazer att undersöka sätt att öka användningen av fetter, oljor och andra ingredienser med bättre miljöavtryck och näringskvalitet än palmolja. 

Fazer förnyade sitt åtagande för hållbar palmolja 2021 eftersom det ursprungliga åtagandet från 2014 gick ut 2020.