Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Hållbar palmolja 

Palm_oil_fruits_940x370_Main.jpg

Vi använder hållbar RSPO-certifierad hållbar palmolja.

Palmolja är en vegetabilisk olja som utvinns ur frukten från oljepalm och är världens mest använda vegetabiliska olja. Merparten av den palmolja som Fazer använder ingår i vegetabiliska oljeblandningar. Vi använder palmoljebaserade fetter vid tillverkning av vissa kaffebröd, kex och konfektyrfyllningar. 

Palmolja har utmärkta tekniska egenskaper, vilket gör den till en mycket lämplig ingrediens inom livsmedelsindustrin, som ersättning för transfetter. Oljepalmen har mycket hög avkastning och kräver mindre markareal än någon annan gröda för att producera olja. Odling av palmolja har varit en källa till ekonomisk tillväxt för många länder, som Indonesien och Malaysia, och erbjuder sysselsättningsmöjligheter i samhällena. 

Palmoljeindustrins kraftiga expansion har gjort de miljömässiga och sociala utmaningarna i industrin uppenbara. Utmaningarna har lett till en pågående aktiv diskussion och en oro bland konsumenter och andra intressenter angående hållbarheten i palmoljeproduktionen. 

Användning av palmolja är inte skadlig. Vad som gör skillnad är hur palmolja produceras. När palmolja produceras på ett ohållbart sätt, kan röjning av stora markarealer för palmoljeplantager leda till förlust av regnskogar samt förstöra livsmiljöer för hotade arter, påskynda klimatförändringarna och orsaka sociala problem genom förlust av mark och försörjningsmöjligheter.  

Ansvarsfulla och transparenta inköp av palmolja kan stödjas genom att iaktta kraven i Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), ett globalt flerpartsinitiativ om hållbar palmolja skapat för att möta utmaningarna relaterade till produktion av palmolja. Cirka 20 procent av den globala palmoljeproduktionen är RSPO-certifierad. Som medlem i RSPO har vi åtagit oss att stödja ansvarsfulla inköp av palmolja.