Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Lär dig mer om olika alternativ för hållbar palmolja 

Palm_oil_fruits_940x370_Main.jpg

När ett företag som Fazer köper fetter, oljor och andra ingredienser som innehåller palmolja, kan vi välja mellan olika alternativa sätt att säkerställa råvarans spårbarhet och hållbarhet.

I globala leveranskedjor finns det åtminstone dessa tre alternativ: 

1. Segregerad (Segregated)

Segregerad palmolja är certifierad palmolja som hålls åtskild från icke-certifierad palmolja genom hela värdekedjan, men som kan blandas med certifierad palmolja av olika ursprung.  

2. Massbalans (Mass Balance)

Massbalans är en blandning av certifierad och icke-certifierad palmolja, där volymen för certifierad palmolja följs upp genom bokföring.  

3. Book & Claim/GreenPalm-certifikat eller certifikat för småskalig odling

Book & Claim (Green Palm-certifikat eller certifikat för småskalig odling) innebär att för varje ton palmolja vi använder i våra produkter betalar vi en frivillig premie för att stödja palmoljeproducenter som bedriver sin verksamhet enligt RSPO:s riktlinjer för socialt ansvar och miljöansvar. Fördelen med den här typen av certifikat är att premien når ut även till småodlarna. Däremot är den fysiska palmolja som levereras till oss icke-certifierad.