Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Vanliga frågor om hållbar palmolja 

Palm_oil_fruits_940x370_Main.jpg

I vilka produkter använder Fazer palmolja? 

På Fazer används palmolja i fetter och margariner vid tillverkning av vissa kaffebröd, kex och konfektyrfyllningar.  

Varför använder Fazer palmolja? 

Palmolja har mycket bra tekniska egenskaper och används därför relativt allmänt inom livsmedelsindustrin. För att skapa den rätta fasta konsistens som krävs i Fazers produkter som kaffebröd, kex och konfektyrfyllningar använder vi palmolja. Palmolja används i flera fettblandningar som den fasta beståndsdelen, eftersom blandningarna annars skulle vara för mjuka eller flytande. 

Fettblandning = En blandning av olika komponenter av fett (t.ex. margariner och fetter i fyllningar).  

Går det att ersätta palmoljan med något annat fett? Har Fazer planer på att ersätta palmoljan? 

Fazer satsar kontinuerligt på FoU för att ta fram hållbara och hälsosamma livsmedelsprodukter. I framtiden kommer Fazer att undersöka sätt att öka användningen av fetter, oljor och andra ingredienser med bättre miljöavtryck och näringskvalitet än palmolja. 

På Fazer anser vi att användning av palmolja är det bästa alternativet i vissa av våra produkter. Vi stöder alltid hållbar palmoljeproduktion genom att köpa RSPO-certifierad palmolja för användning i våra produkter. 

Palmolja har mycket bra tekniska egenskaper. Produktionsprocessen för margariner har omarbetats under de senaste åren för att undvika transfetter. Detta har lett till en ökad användning av palmolja, eftersom den är ett naturligt fast fett. Palmolja är den oljeväxt som har högst avkastning. Att ersätta den med andra vegetabiliska oljor skulle därför medföra att det behövs mycket mer mark för att odla andra tropiska grödor, som kokos eller shea. 

På Fazer utvärderar vi regelbundet användningen av olika oljor och fetter och bedömer både de näringsmässiga och de tekniska aspekterna. Här är några exempel på hur vi har omarbetat våra recept: 

Vi ersatte palmoljan i djupfrysta munkar med rapsolja 2012. 

I flera jästdegar har vi ersatt palmoljan med rapsolja redan för många år sedan. 

Vissa kex bakas utan palmolja, till exempel Jyväshyvä-mellanmålskexen av havre. 

Vad gör Fazer för att säkerställa hållbara palmoljeinköp? 

Fazer har varit medlem i den globala organisationen Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) sedan 2004. 

Vi använder RSPO-certifierad hållbar palmolja. 

Fazer använder enbart segregerad palmolja i nästan alla sina produkter i Norden och Baltikum. Segregerad innebär att certifierad palmolja hålls åtskild från icke-certifierad palmolja genom hela värdekedjan. 

Fazer avlägger en årlig rapport om sina framsteg till RSPO. Du kan läsa mer här. 

Vad är RSPO? 

Roundtable on Sustainable Palm Oil är en icke-vinstdrivande internationell medlemsorganisation som arbetar för att förbättra den globala palmoljeproduktionen och främja dess hållbarhet.  

Vad avser ni med ökad spårbarhet? 

Fazers mål är att öka spårbarheten genom att i sin leveranskedja iaktta följande hierarki som fastställs i åtagandet: 

  1. Segregerad palmolja
  2. Massbalansmetoden om segregerad palmolja inte finns att tillgå med beaktande av tillgång, kvalitet och marknadsläge.
  3. Book & Claim/GreenPalm-certifikat eller certifikat för småskalig odling på marknader och i produkter där segregerad palmolja inte är tillgänglig.

Vårt mål är att all den palmolja vi använder ska vara segregerad senast 2024. 

Skulle Fazer kunna köpa enbart segregerad palmolja? 

I dag är utmaningen att alla leverantörer av fetter och oljor inte kan tillhandahålla segregerad palmolja i alla geografiska områden där Fazer har verksamhet. Detta avser vår verksamhet i Ryssland där tillgången på segregerad palmolja inte är tillräcklig. Vårt primära mål är att uppnå hållbar palmolja enligt metoden massbalans i Ryssland. Vi använder metoden Book & Claim med ökat stöd till småodlare under övergångsperioden.  

Vilken var slutledningen av det föregående åtagandet för palmolja under perioden 2014–2020? 

Fazer nådde inte sitt mål för 2020 att all palmolja ska vara segregerad, eftersom vår verksamhet i Ryssland fortfarande använder metoden Book & Claim. Vi använder nästan 100 % segregerad palmolja i Norden och Baltikum. Under 2020 ökade vi vårt stöd till småodlare genom att köpa 50 % av Book & Claim-certifikaten som certifikat för småskalig odling. Med hjälp av sådant stöd kan småodlarna öka sin skörd, bättre etablera sig på internationella marknader, förbättra sina försörjningsmöjligheter och minska risken för omställning av mark.