Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Fazers åtagande för Östersjön  

Oats_940x370_Main.jpg

Fazer fortsätter sitt åtagande till Baltic Sea Action Group. Åtagandet främjar cirkulär ekonomi och hållbar vattenhushållning samt till att nå hållbarhetsmålen.

Fazer har långa traditioner av miljöskydd och verksamhet i Östersjöområdet. Vi anser att detta ger oss en möjlighet att tillsammans med våra partner påverka Östersjöns tillstånd. Vi är övertygade om att ett starkare samarbete i värdekedjan kan hjälpa andra stora aktörer och oss i området att åstadkomma en varaktig miljöförändring. 

Vi åtar oss att fortsätta att utveckla vår produktion och våra arbetsmetoder för att bidra till att förbättra den ekologiska balansen i Östersjön. I detta åtagande ingår åtgärder och mål i fråga om cirkulär ekonomi, hållbar spannmålsodling, planer för vattenhushållning och utvecklingen av vårt utbud. 

  • Vi stöder cirkulär ekonomi genom säker återvinning av näringsämnen, minskat svinn och förbättrad resurseffektivitet. Vi har fastställt mål för minskat svinn för samtliga affärsområden. 
  • Vi fortsätter att implementera Fazers spannmålsvision och ytterligare utveckla en hållbar spannmålsodling tillsammans med vår värdekedja. Fazers mål är att all spannmål som används i våra konsumentprodukter i Finland och i Sverige ska uppfylla principerna för hållbar spannmålsodling senast 2025. 
  • Vi utarbetar en plan för vattenhushållning där vi specificerar våra mål och de motsvarande åtgärderna relaterade till vattenförbrukning, avloppsvatten och en minskning av vattenanvändningen i värdekedjan. 
  • Vi utvecklar vårt utbud, där vi betonar inhemska råvaror, prioriterar säsongsprodukter, ökar vårt utbud av växtbaserade livsmedel, främjar användningen av hållbara proteinkällor och minskar mängden matsvinn. 

Vad är BSAG? 

Baltic Sea Action Group (BSAG) är en oberoende stiftelse som grundades 2008 i syfte att samla alla aktörer som behövs för att rädda Östersjön. BSAG bedriver lösningsorienterat samarbete med länder, olika myndigheter, företag och organisationer. BSAG samarbetar med alla länder där Fazer har verksamhet. 

Mer information om Baltic Sea Action Group finns på stiftelsens webbplats.