Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Fazers principer för hållbar spannmålsodling 

Oats_940x370_Main.jpg

Fazer jobbar för att göra odlingen av vår spannmål mer miljövänlig. Som en av de största köparna av mjöl och användaren av spannmål i Östersjöområdet är det vår skyldighet att bidra till en hållbarare framtid för planeten och människorna.

Vad går våra principer för hållbar spannmålsodling ut på? 

 • Utveckla en mer hållbar spannmålsodling i samarbete med värdekedjan. 
 • Minska övergödningen, skydda den biologiska mångfalden och minimera användningen av kemikalier. 
 • Stödja produktivitet och effektiv resursanvändning inom spannmålsodling samtidigt som vi bevarar jordmånen odlingsbar på lång sikt. 
 • Förbinda oss till ytterligare skydd av Östersjön.  

Fazers mål 

Hållbar spannmålsodling är en viktig del av Fazers hållbarhetsarbete. Vi räknar med att all spannmål som används i Fazers konsumentprodukter i Finland och i Sverige kommer att uppfylla principerna för hållbar spannmålsodling senast 2025. 

Principer för hållbar spannmålsodling 

Principerna för hållbar spannmålsodling har utarbetats i samarbete med finska och svenska intressenter. Olika grupper, som odlare, producentorganisationer och miljöorganisationer, har deltagit i arbetet med att utforma principerna. 

 1. Mäta näringsbalansen i marken vart femte år 
 2. Förbereda en årlig växtodlingsplan 
 3. Förbereda en femårig växtföljdsplan för att minimera övergödningen och användningen av bekämpningsmedel 
 4. Genomföra en markanalys vart femte år 
 5. Införa precisionsodling 
 6. Använda fånggrödor, höstgrödor, vintertida växttäcke 
 7. Använda gödselmedel som möjliggör återcirkulering av näringsämnen utan skadliga ämnen; det är inte tillåtet att använda gödselmedel som innehåller kommunalt avloppsslam 
 8. Lämna icke-odlad/obesprutad mark med varierad vegetation 
 9. Tillämpa integrerat växtskydd (IPM) 
 10. Minimera användningen av stråförkortningsmedel