Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Fazer stöder regenerativt, kolinlagrande jordbruk 

Oats_940x370_Main.jpg

Fazer stöder utbildning av finländska odlare för att öka kolinlagringen genom regenerativt jordbruk.

Vad innebär detta?  

För att nå våra ambitiösa mål för minskade utsläpp är vår avsikt att göra jordbruket mer hållbart genom att omvandla åkermarker i Finland från kolkällor till kolsänkor. Vad innebär detta rent konkret? En kolkälla genererar koldioxid, medan en kolsänka upptar mer koldioxid ur atmosfären än den genererar och binder koldioxiden i marken.   

Hur kommer vi att göra detta?  

För att nå detta mål bidrog vi till en kostnadsfri, 60 timmar lång onlinekurs som tagits fram i samarbete med Baltic Sea Action Group (BSAG) och dess intressentnätverk samt programvaruföretaget Reaktor.   

Vad uppnår vi med detta?  

Regenerativt, kolinlagrande jordbruk är en konkret åtgärd som har visat sig vara effektiv när det gäller att minska koldioxidutsläppen. Det kan tillämpas för att motverka klimatförändringarna och bevara den biologiska mångfalden.  
 Kolinlagrande jordbruk förbättrar kvaliteten på jordmånen och våra grödor och minskar behovet av industriella gödselmedel och bekämpningsmedel. Grödorna är inte enbart mer hälsosamma för våra slutkonsumenter, utan de har också högre lönsamhet.