Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Fazers uppförandekod för leverantörer 

Hazelnuts_paperbag_940x370_Main.jpg

Fazer-koncernen har förbundit sig att agera ansvarsfullt och respektera alla mänskliga rättigheter.

Fazer-koncernens uppförandekod för leverantörer baserar sig på internationella konventioner och bestämmelser, nationell lagstiftning och god industrised. I den har vi definierat de etiska, sociala och miljömässiga krav vi ställer på alla våra varu- och tjänsteleverantörer. Alla leverantörer som önskar arbeta med Fazer ska visa sitt åtagande för ansvarsfull och hållbar verksamhet genom att underteckna uppförandekoden.

 

2021 uppdaterade vi vår uppförandekod för leverantörer för att säkerställa vårt ansvarstagande när det gäller omsorg om människorna och miljön. Fazers uppförandekod (Code of Conduct) och Fazers uppförandekod för leverantörer styr vårt arbete inom alla affärsområden och verksamhetsländer.

Vid utgången av 2021 hade leverantörer som motsvarar 78 % av Fazers utgifter redan undertecknat Fazers uppförandekod för leverantörer.

Du hittar alla Fazers policyn relaterade till hållbarhet samt vår uppförandekod för leverantörer här.