Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Fazers syn på ansvarsfulla kakaoinköp 

Fruit_open_940x370_Main.jpg

Kakao är en viktig råvara för Fazer. Därför jobbar vi hårt för att säkerställa att den kakao som används i våra produkter är ansvarsfullt inköpt.

Vi köper 100 procent hållbar kakao och att öka spårbarheten hos vår kakao är en viktig prioritet. För att göra ansvarsfulla inköp samarbetar vi också med internationella aktörer inom kakao- och chokladindustrin för att förbättra förhållandena på kakaoplantagerna och i odlarsamhällena. 

 

Hållbar kakaoproduktion är avgörande för chokladtillverkningen i framtiden. Eftersom kakao har en så avgörande roll för oss jobbar vi hårt för att förbättra tillgången på kakao och inkomstkällorna för kakaoodlarna.  

Hur Fazer tar sig an de underliggande orsakerna till ohållbar kakaoodling 

Vi måste beakta alla aspekter av hållbar upphandling, inklusive socialt ansvar, mänskliga rättigheter, avskogning och etiska affärsmetoder. 

Fattigdom är den grundläggande orsaken till de flesta problem som kakaoplantagerna är drabbade av i dag och gör att deras verksamhet är ohållbar ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Därför är en viktig del av lösningen att köpa kakao genom Fazers odlarprogram i Elfenbenskusten, Nigeria, Ecuador och programmet Cocoa Horizons.  

Vi köper också kakao via UTZ, Rainforest Alliance och Fairtrade Cocoa Programme, eftersom vi ser kakaocertifieringar som en utgångspunkt och strävar efter att gå utöver dem genom Fazers odlarprogram. Genom dessa köper Fazer kakao som uppfyller standarderna för hållbar produktion. Enligt denna ambition omvärderade vi nyligen kriterierna för hur Fazer definierar hållbar kakao som en del av ett viktigt internt initiativ. 

Fazers ambitiösa kakaoodlarprogram 

Fazer har tre odlarprogram som omfattar 333 odlare i Ecuador, 830 odlare i Elfenbenskusten och 3 000 odlare i Nigeria, vilket är på sin plats eftersom 25 procent av Fazers kakao kommer från Ecuador och 75 procent från Västafrika. 

Genom vårt odlarprogram arbetar vi för ökad spårbarhet, stöder odlarna, följer upp och mäter framstegen, skyddar skogar och säkerställer ett lönsamt jordbruk. Vi utvecklar också inspirerande modellplantager för att demonstrera bästa praxis samt förbättrar välfärden i odlarsamhället, övervakar barnarbete och investerar i infrastruktur, skolor, hälsovård med mera. Det innebär allt från att arrangera avfallshantering till att GPS-positionera kakaoplantagerna (så att vi kan veta exakt varifrån bönorna kommer). 

Kakaons spårbarhet är ett av de viktigaste fokusområdena. Vi ökar andelen spårbar kakao genom att utveckla vårt odlarprogram.  

Vårt odlarprogram gör det möjligt för oss att öka spårbarheten, styra vårt stöd till de odlare som levererar kakao till Fazer, mäta och följa upp framstegen och säkerställa att vår kakao inte kommer från skyddade skogsområden. I dag kan vi spåra kakaon inom ramarna för programmen i Ecuador, Nigeria och Elfenbenskusten ända till plantagenivå. 

Sammanfattningsvis har vårt odlarprogram tre mål: säkerställa lönsamt jordbruk, förbättra välfärden i samhället och behandla miljön och naturresurserna med respekt. Programmen utarbetas tillsammans med våra leverantörer, övervakas och följs upp i samarbete med odlarna och är tredjepartsverifierade.