Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Fazers hållbarhetsambitioner går utöver certifieringarna 

Fruit_open_940x370_Main.jpg

Merparten av den kakao som säljs världen över är fortfarande konventionell. Fazer vill minska den andelen till förmån för tillförlitligt hållbar kakao.

Merparten av den kakao som säljs världen över är konventionell. Konventionell kakao är kopplad till och kan ge upphov till många miljörelaterade, sociala och ekonomiska problem, som avskogning. Än värre är att det inte finns något tillförlitligt sätt att säkerställa att konventionell kakao är hållbar. 

Ett sätt att hantera de problem som kopplas med konventionell kakao är att köpa mer kakao från odlare som deltar i ett certifieringsprogram. 

I dag certifierar UTZ, Rainforest Alliance och Fairtrade Cocoa Programme omkring 20 procent av den kakao som säljs världen över. En certifiering är ett bevis på att kakaoodlarna bedriver en verksamhet som är både miljömässigt och socialt hållbar. Dessutom är det vanligt att dessa program erbjuder odlarna extra prispremier som belöning och incitament för hållbar kakaoodling. Detta är vanligt i både certifieringsprogram och privata producentprogram.  

Ökat intresse för privata program   

Privata program, som Fazers odlarprogram, blir allt mer populära. Utöver hållbarhetskriterier och premier erbjuder vårt odlarprogram också odlarna och samhällena konkret hjälp. Vi stöder exempelvis investeringar i infrastruktur samt skol- och sjukhusbyggen. Precis som Fazer har de flesta tillverkarna av premiumvarumärken egna program med specifikt innehåll. 

Fazer anser att den ökande andelen kakaocertifieringar är en bra början. Vi är ambitiösa och vi siktar högre och går ännu längre, genom att i första hand säkerställa att premierna verkligen går dit där de behövs mest.