Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Hållbar kakao: utmaningar och lösningar 

Fruit_open_940x370_Main.jpg

Inköp av kakao förknippas med många miljömässiga problem, men även utmaningar med efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna samt produktionsförhållandena. Dessa problem behöver lösas för att kakao ska kunna produceras hållbart. Fazer deltar aktivt i att finna lösningar till de globala utmaningarna med kakaoproduktionen.

Utmaningarna med ohållbar kakaoodling  

Miljömässigt sett kan kakaoodling bidra till avskogning och CO2-utsläpp. Industrin förknippas också med felaktig användning av jordbrukskemikalier, ohållbar behandling av avloppsvatten och utarmning av den biologiska mångfalden, om än i olika grad i olika regioner. 

Dessutom förknippas kakaoinköp också med många sociala problem, som barnarbete, otrygga arbetsförhållanden, brott mot de mänskliga rättigheterna samt avsaknad av skolor och hälsovårdsinrättningar.  

Dessa sociala förhållanden understryker den ekonomiska realiteten i en stor del av kakaoproduktionen, såsom improduktiva odlingsmetoder, brist på ledningsförmåga och instabila priser, och resulterar i dåliga skördar samt otillräckliga och instabila inkomster. 

Hur kakao kan göras hållbar för miljö, människor och företag 

Eftersom fattigdom är den grundläggande orsaken till dessa sammanlänkade problem, är det mest effektiva sättet att bekämpa allt från avskogning till tvångsarbete att ta itu med de sociala och ekonomiska svårigheter som gör att odlarna inte har något annat val än att till exempel avverka skog för att överleva. 

Därför är den mest fundamentala rekommendationen för industrin att hjälpa odlarna att tjäna mer pengar och minska deras risker. Dessutom är det önskvärt att bland annat implementera system för övervakning och förebyggande av barnarbete, stödja lokalsamhällen med utbildning och hälsovård, erkänna och skydda arbetstagarnas rättigheter och skapa trygga arbetsförhållanden.