Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Fazers kakaostandard för hållbar kakao

Fazer Cocoa standard_940x370_Main.jpg

Programmet Fazer for Better Cocoa har som syfte att garantera att Fazer anskaffar ansvarsfullt tillverkad kakao från hållbart hanterade källor i hela leveranskedjan genom att verifiera de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna i produktionen och handeln mot en uppsättning definierade krav. Fazers kakaostandard beskriver Fazers konkreta krav på hållbart hanterad kakao.

Kriterierna i Fazers kakaostandard har skapats tillsammans med den oberoende revisorn SCS Global Services och erkända standarder som Rainforest Alliance och Cocoa Horizons har använts som måttstock för arbetet. Vidare har säkerställts att Fazers kakaostandard är i linje med bästa praxis inom branschen. Dessutom har kundernas krav, omfattande riskbedömning och forskningsrapporter använts som underlag för standarden. Kriterierna utvärderas regelbundet, minst vart tredje år, för att garantera att kakaovisionen är jämbördig med utvecklingen inom kakaobranschen.

Fazers kakaostandard består av 28 krav eller kriterium som är ordnade under fem kapitel: Styrning, Social, Miljömässig, Kvalitet och Spårbarhet. För varje kriterium finns det en eller flera indikatorer för att beskriva kraven för efterlevnad av standarden mer exakt. De totalt 118 indikatorerna är indelade i kritiska (18) och grundläggande (100) för efterlevnad.