Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Krav på hållbar kakao

Papuja kuivamassa_940x370_Main.jpg

Nivån på hållbarhet för vår leveranskedja för kakao verifieras av ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter av produktion och handel mot en uppsättning definierade krav i Fazers kakaostandard.

SCS Global Services genomförde en omfattande verifiering av Fazers kakaovision under januari–mars 2022.

Fazers kakaostandard består av 28 krav eller kriterium som är ordnade under fem kapitel: Styrning, Social, Miljömässig, Kvalitet och Spårbarhet. Ytterligare 118 indikatorer (frågor) specificerar kraven för efterlevnad.

18 av indikatorerna är kritiska, och misslyckande av efterlevnad av dessa kritiska indikatorer kräver omedelbara korrigerande åtgärder från leverantören. Dessutom ska leverantörer som får under 80 % i granskningen skicka en plan med korrigerande åtgärder inklusive tidsplaner till Fazer. Fazer har rätt att avbryta samarbetet med leverantörer som inte uppfyller Fazers krav, och Fazer samarbetar inte med leverantörer som inte har förbundit sig att följa dessa principer.